« 1Kor 3:7 1 List do Koryntian 3:8 1Kor 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto lepak sadzi i pokrapia jedno są, a każdy swą zapłatę weźmie, wedle swej roboty.
2.WUJEK.1923A który szczepi i który polewa, jedno są, a każdy własną zapłatę weźmie według prace swojéj.
3.RAKOW.NTA on który sadzi, i on który polewa, jedno są, a każdy swą zapłatę weźmie według własnej pracy.
4.GDAŃSKA.1881Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracy swojej.
5.GDAŃSKA.2017Ten zaś, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy.
6.JACZEWSKIPomiędzy tym, kto sadzi, i tym, kto polewa, nie masz różnicy; - każdy z nich przecież taką odbierze nagrodę, na jaką zasłuży.
7.SYMONA ten, co sadzi, i ten, co polewa, jedno są: każdy zaś weźmie zapłatę swoją według wiary swej.
8.MARIAWICIA ten, który szczepi i ten, który pokrapia, jedno są. I każdy z nich własną zapłatę weźmie według swojej pracy.
9.DĄBR.WUL.1973A ten, kto sadzi i kto polewa, jednym są i każdy z nich weźmie zapłatę swoją według pracy swojej.
10.DĄBR.GR.1961A ten, kto sadzi i kto podlewa, jednym są i każdy z nich otrzyma swoją zapłatę według pracy swojej.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
12.BRYTYJKABo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
13.POZNAŃSKAI ten, kto sadzi, i ten, kto podlewa, mają jednakową wartość, a każdy z nich otrzyma nagrodę odpowiednią do własnego trudu.
14.WARSZ.PRASKATen, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę według własnego trudu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiędzy tym, który sadzi, i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy - stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę.
17.TOR.PRZ.A ten, który sadzi, i ten, który podlewa, są jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do własnego trudu.