« 1Kor 4:12 1 List do Koryntian 4:13 1Kor 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:9) Jako śmieci światu zostaliśmy, wszem podeptanie aż dotąd.
2.WUJEK.1923Bluźnią nas, a modlimy się. Staliśmy się jako plugastwa tego świata, śmieci wszystkich aż dotąd.
3.RAKOW.NTGdy nam złorzeczą, prosimy; jako plugastwa świata sstaliśmy się, jako wszytkich śmieci aż do tąd.
4.GDAŃSKA.1881Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich: staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich, aż dotąd.
5.GDAŃSKA.2017Gdy nam złorzeczą – modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich, aż do tej chwili.
6.JACZEWSKIbluźnią nam, a my się modlimy; mają nas ciągle za wyrzutków społeczeństwa, za plugactwo tego świata.
7.SYMONpotwarzają nas, a my się modlimy: staliśmy się jako pomyje świata tego, i jako wymieciny wszystkich aż dotychczas.
8.DĄBR.WUL.1973potwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.
9.DĄBR.GR.1961Spotwarzają nas, a my się modlimy. Staliśmy się, jakby śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich, aż do tej chwili.
10.TYSIĄCL.WYD5dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili.
11.BRYTYJKAZłorzeczą nam, my się modlimy; staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd.
12.POZNAŃSKAZniesławiają nas, a my odwzajemniamy się uprzejmością. Staliśmy się jakby odpadami świata oraz brudem ze wszystkiego zeskrobanym i jesteśmy nim aż dotąd.
13.WARSZ.PRASKAdobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.obrzucani oszczerstwami wzywamy; staliśmy się jakby odpadkami tego świata, śmieciami wszystkich, aż do teraz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZniesławiani - odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bluźnią nam, zachęcamy; staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich, aż do teraz.