« 1Kor 4:14 1 List do Koryntian 4:15 1Kor 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:11) Bo choćbyście ćmy piastunów mieli w Christusie, ale nie wiele ojców. (4:12a) Bo w Christu Jesusie przez Ewanielion jam was spłodził,
2.WUJEK.1923Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy Pedagogów w Chrystusie, ale nie wiele ojców; bo w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią jam was urodził.
3.RAKOW.NTAbowiem choćbyście dziesięć tysięcy dzieciowodzów mieli w Christusie ale nie wiele Ojców. Bo w Christusie Jezusie przez Ewanielią jam was zrodził.
4.GDAŃSKA.1881Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże niewiele ojców macie; bom ja was w Jezusie Chrystusie przez Ewangieliję spłodził.
5.GDAŃSKA.2017Choćbyście bowiem mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKIBo chociażbyście mieli i dziesięć tysięcy nauczycieli: - to przecież nauczyciele ci nie będą wam ojcami. Dla Chrystusa ja jeden zrodziłem was, opowiadając wam Ewangelią.
7.SYMONBo choćbyście mieli dziesięć tysięcy przewodników w Chrystusie, to jednak ojców macie niewiele. Bo w Chrystusie Jezusie przez Ewangelję jam się stał ojcem waszym.
8.MARIAWICIBo choćbyście też mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, ale nie wielu ojców, albowiem w Chrystusie Jezusie jam was urodził przez Ewangelię.
9.DĄBR.WUL.1973Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Albowiem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię jam się stał ojcem waszym.
10.DĄBR.GR.1961Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Albowiem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię jam się stał ojcem waszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKABo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu; wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.
13.POZNAŃSKAChociaż mielibyście dziesięć tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak niewielu macie ojców. Ja natomiast stałem się waszym ojcem w Chrystusie Jezusie, ponieważ oznajmiłem wam dobrą nowinę.
14.WARSZ.PRASKAChoćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo choćbyście mieli bardzo dużo nauczycieli w Chrystusie, ale macie niewielu rodziców; bowiem, przez Ewangelię, ja was wydałem w Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja, w Chrystusie Jezusie, zrodziłem was przez dobrą nowinę.
17.TOR.PRZ.Bo choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu; bo ja, w Chrystusie Jezusie, zrodziłem was przez Ewangelię.