« 1Kor 4:15 1 List do Koryntian 4:16 1Kor 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:12b) proszę was przeto naśladownicy moi bądźcie.
2.WUJEK.1923Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów.
3.RAKOW.NTProszę was tedy, naśladowcami moimi bądźcie.
4.GDAŃSKA.1881Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.
5.GDAŃSKA.2017Proszę was więc, bądźcie moimi naśladowcami.
6.JACZEWSKIProszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jako ja naśladowcą jestem Chrystusa.
7.SYMONProszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jakom ja jest naśladowcą Chrystusa.
8.MARIAWICIProszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów.
9.DĄBR.WUL.1973Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja — Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Proszę was więc, bądźcie naśladowcami moimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi!
12.BRYTYJKAProszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.
13.POZNAŃSKABłagam więc was: naśladujcie mnie!
14.WARSZ.PRASKAProszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zachęcam was stawajcie się moimi naśladowcami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego zachęcam, idźcie w moje ślady.
17.TOR.PRZ.Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami.