« 1Kor 4:16 1 List do Koryntian 4:17 1Kor 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:13) Dla tego posłałem wam Tymotheusza, który jest syn mój miły i wierny w panu, który wam przypomni drogi moje, które w Christusie, jako wszędy we wszech zborzech uczę.
2.WUJEK.1923Dlategom posłał do was Tymotheusza, który jest syn mój najmilszy i wierny w Panu, który wam przypomni drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, jako wszędy w każdym kościele uczę.
3.RAKOW.NTDla tego posłałem do was Tymotheusza, który jest syn mój miły i wierny w Panu, który wam przypomni drogi moje w Christusie, jako wszędy w każdym Zborze uczę.
4.GDAŃSKA.1881Dlategom posłał do was Tymoteusza, który jest syn mój miły i wierny w Panu; ten wam przypomni drogi moje w Chrystusie, jako wszędy w każdym zborze nauczam.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele.
6.JACZEWSKIPosłałam do was Tymoteusza, najmilszego mi syna i wiernego w Panu ucznia, aby was nauczył sposobu życia chrześciańskiego, jaki ja w całym kościele zaprowadzam.
7.SYMONDlategom posłał do was Tymoteusza, który jest najmilszym i wiernym synem moim w Panu; on wam przypomni drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, jako ja wszędy w każdym Kościele uczę.
8.MARIAWICIPrzetom posłał do was Tymoteusza, który jest synem moim najmilszym i wiernym w Panu i który wam przywiedzie na pamięć drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, tak jako wszędzie i w każdym Kościele nauczam.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest synem moim najdroższym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak wszędzie w każdym Kościele nauczam.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest synem moim najdroższym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak wszędzie w każdym kościele nauczam.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym Kościele.
12.BRYTYJKADlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten wam przypomni postępowanie moje, w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.
13.POZNAŃSKADlatego posłałem do was Tymoteusza, moje ukochane i wierne w Panu dziecko. On przypomni wam moje nauki o postępowaniu w Chrystusie Jezusie; to, czego nauczam wszędzie i w każdym kościele.
14.WARSZ.PRASKADlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypominał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym Kościele.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu posłałem wam Tymoteusza, który jest moim umiłowanym dzieckiem oraz wiernym w Panu; ten wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak wszędzie, w każdym zgromadzeniu wybranych nauczam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo to właśnie posłałem do was Tymoteusza. On jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele.
17.TOR.PRZ.Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym dzieckiem i wiernym w Panu; który wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym zborze.