« 1Kor 4:6 1 List do Koryntian 4:7 1Kor 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:3) Bo a kto cię rozsądza? Cóż lepak masz czegoś nie wziął? A jeśliżeś wziął, co się chwalisz jakoby nie wziąwszy?
2.WUJEK.1923Albowiem któż cię rozsądza? A co masz, czegoś nie wziął? A jeźliżeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął?
3.RAKOW.NTKto bowiem ciebie rozsądza? a co masz czegobyś nie wziął? A jaśliżeś też wziął, przeczże się chłubisz jakobyś nie wziął?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem któż cię różnym czyni? I cóż masz, czego byś nie wziął? A jeźliżeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął?
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?
6.JACZEWSKICzemże się to bowiem każdy z was wyróżniasz od drugich? Co masz, czegobyś nie otrzymał? A jeżeli wszystko, co masz, danem ci zostało: to dla czego się chwalisz tem, jakoby już swoją własnością?
7.SYMONBo któż odznacza ciebie? A co masz, czegoś nie wziął? A jeśliś wziął, czemu się chlubisz, jakobyś nie wziął?
8.MARIAWICIBo i któż cię rozsądza? I co masz, czegobyś nie wziął? A jeśliś wziął, to czemu się chlubisz tak, jakobyś nie wziął?
9.DĄBR.WUL.1973Bo któż cię rozsądzi? I cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?
10.DĄBR.GR.1961Bo któż cię rozsądzi? I cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jak gdybyś nie otrzymał.
11.TYSIĄCL.WYD5Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?
12.BRYTYJKABo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?
13.POZNAŃSKAKto ciebie wyróżnia? Co posiadasz, czego byś nie otrzymał? Jeśli zaś otrzymałeś, to dlaczego chlubisz się tym tak, jakbyś nie otrzymał?
14.WARSZ.PRASKAKtóż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem kto cię oddziela? A co masz, czego nie wziąłeś? Zaś jeśli wziąłeś, dlaczego się przechwalasz, jakbyś nie wziął?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował?
17.TOR.PRZ.2023Albowiem kto ciebie wyróżnia? I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się, jakbyś nie otrzymał?