« 1Kor 4:8 1 List do Koryntian 4:9 1Kor 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:5) Bo mniemam że Bóg nas ostateczne posłańce pokazał jako na śmierć odłączone, iż dziwowiskiem zostaliśmy światu, i aniołom, i ludziom.
2.WUJEK.1923Bo mniemam, iż Bóg nas Apostoły ostatnie pokazał, jakoby na śmierć naznaczone; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu i Aniołom i ludziom.
3.RAKOW.NTBo mniemam iż Bóg nas one Apostoły ostatnie ukazał jakoby na śmierć skazane, abowiem dziwowiskiem sstaliśmy się światu, i Aniołom, i ludziam.
4.GDAŃSKA.1881Bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich Apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, Aniołom i ludziom.
5.GDAŃSKA.2017Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
6.JACZEWSKIAle co do nas, Apostołów: - to jestem pewny, że Bóg przeznaczył tu nas na śmierć, na dziwowisko dla świata, aniołów i ludzi.
7.SYMONBo mi się zdaje, że nas Apostołów wystawił Bóg jako ostatnich, jako na śmierć przeznaczanych: bośmy się stali widowiskiem światu, i aniołom, i ludziom.
8.MARIAWICIBo tak mniemam, że Bóg nas Apostołów ostatnimi ukazał, jakby na śmierć przeznaczonych. Bośmy się stali dziwowiskiem dla świata, i Aniołów, i ludzi.
9.DĄBR.WUL.1973Bo sądzę, że Bóg nas, Apostołów, uważał jako ostatnich przeznaczonych na śmierć, gdyż widowiskiem staliśmy się dla świata, dla aniołów i ludzi.
10.DĄBR.GR.1961Bo sądzę, że Bóg nas, Apostołów, przeznaczył na ostatnich (spośród ludzi), na skazańców, gdyż widowiskiem staliśmy się dla świata, dla aniołów i ludzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi;
12.BRYTYJKABo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi.
13.POZNAŃSKAWydaje mi się, że Bóg wyznaczył nam, apostołom, ostatnie miejsce, jak ludziom skazanym na śmierć. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
14.WARSZ.PRASKAWydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż myślę, że nas, apostołów, Bóg najlichszymi obwołał, jakby skazanymi na śmierć, bo staliśmy się widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMyślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi.
17.TOR.PRZ.Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas apostołów pokazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć; gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.