« 1Kor 9:9 1 List do Koryntian 9:10 1Kor 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czyli dla nas wszytko mówi? Bo dla nas napisano (to) iż powinien oraz w nadziei orać, i młocek wnadziei uczestnikiem ma być.
2.WUJEK.1923Czyli koniecznie dla nas mówi? Albowiem dla nas jest napisano: Iż w nadziei ma orać, co orze: a który młóci, w nadziei wzięcia pożytku młóci.
3.RAKOW.NTCzyli dla nas koniecznie mówi? Abowiem dla nas jest napisano: Iż pod nadzieją ma, on który orze, orać, a który młóci, nadzieje swojej uczestnikiem ma być, pod nadzieją.
4.GDAŃSKA.1881Czyli zgoła dla nas to mówi? Albowiem dla nas to napisano; gdyż w nadziei ma orać ten, co orze, a kto młóci w nadziei, nadziei swojej ma być uczestnikiem.
5.GDAŃSKA.2017Czy raczej ze względu na nas to mówi? Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto młóci w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem.
6.JACZEWSKICzyż wyrażenie to nie do nas się stosuje? Tak jest, o nas ono mówi: bo i ten, co orze i ten, co młóci, czyni to w nadziei znalezienia korzyści.
7.SYMONCzy to, co mówi, nie stosuje się raczej do nas? Dla nas to napisano jest, że oracz ma orać w nadziei, i że młócący ma młócić w nadziei uczestniczenia w plonach.
8.MARIAWICIczy też naprawdę dla nas się to mówi? Zaiste dla nas to jest napisane, aby ten, kto orze, orał w nadziei; a kto młóci, – w nadziei otrzymania owocu.
9.DĄBR.WUL.1973Czy też ze względu na nas to powiada? Dla nas bowiem jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młócący młócić w nadziei, że będzie w plonach uczestniczył.
10.DĄBR.GR.1961Czy też tylko ze względu na nas to powiada? Dla nas bowiem jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młócący młócić w nadziei, że będzie w plonach uczestniczył.
11.TYSIĄCL.WYD5czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz - [młócić] w nadziei, że będzie miał coś z tego.
12.BRYTYJKACzy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach.
13.POZNAŃSKACzy też wypowiedział to ze względu na nas? Przecież nas ma na uwadze (Pismo Święte), kiedy pisze, że z nadzieją zysku ma rolnik orać, a młócący młócić.
14.WARSZ.PRASKAczy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz – [młócić] ufając, że będzie miał coś z tego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy raczej z powodu nas to mówi? Gdyż dla nas zostało napisane, że kto orze powinien orać w nadziei, a kto młóci młócić w nadziei, oraz według swojej nadziei uczestniczyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie mówi tego przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będą mieli udział w plonach.
17.TOR.PRZ.2023Czy nie mówi tego zwłaszcza ze względu na nas? Bo z powodu nas zostało napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że w swojej nadziei będzie miał udział.