« 1Kor 9:11 1 List do Koryntian 9:12 1Kor 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli inszy waszej majętności uczestnicy są, przecz radszej nie my? Lecz (my) nie używaliśmy władze tej, ale wszytko przyjmujemy, abychmy przekazy jakiej nie dali zwiastowaniu Christusowemu.
2.WUJEK.1923Jeźli insi mocy nad wami są uczestnikami, czemu nie raczej my? Lecześmy téj mocy nie używali; ale wszystko znaszamy, abyśmy jakiéj przeszkody Ewangelii Chrystusowéj nie dali.
3.RAKOW.NTJeśli inszy onej zwierzchności nad wami używają, czemu nie raczej my? wszakżeśmy nie używali zwierzchności tej; ale wszytko znaszamy, abyśmy omieszkania którego nie dali Ewanieliey Christusowej.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliż insi tej wolności nad wami używają, czemuż nie raczej my? A wszakżeśmy tej wolności nie używali, ale wszystko znaszamy, abyśmy jakiego wstrętu Ewangielii Chrystusowej nie uczynili.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody ewangelii Chrystusa.
6.JACZEWSKIJeżeli drudzy korzystają z pracy waszej: - to czemuż i my nie mielibyśmy z niej korzystać? Ależ nie korzystaliśmy z niej; znosiliśmy wszelki niedostatek, byleby tylko Ewangelii Chrystusowej nie przyczynić uszczerbku.
7.SYMONJeśli inni przypuszczeni są do prawa korzystania z was, czemuż raczej nie my? Aleśmy tego prawa nie używali: lecz znosiliśmy wszystko, aby nie stawiać przeszkód Ewangelji.
8.MARIAWICIJeśli inni waszej mocy są uczestnikami, to czemu raczej nie my? Ale nie używaliśmy tej mocy: owszem wszystko znosimy, abyśmy nie dali jakiego obrażenia Ewangelii Chrystusowej.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli inni mają udział we władzy waszej, dlaczego raczej nie my? Aleśmy z prawa tego nie korzystali, lecz znosimy wszystko, byleby jakiejkolwiek przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli inni mają udział we władzy waszej, dlaczego raczej nie my? Aleśmy z prawa tego nie korzystali, lecz znosimy wszystko, byle żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możliwości, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.
12.BRYTYJKAJeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej.
13.POZNAŃSKAJeżeli innym wolno domagać się, abyście ich utrzymywali, to tym bardziej to nam przysługuje. Nie skorzystaliśmy jednak z tej możliwości, lecz sami ponosimy cały ciężar utrzymywania, aby nie stwarzać żadnej przeszkody dobrej nowinie Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko, byle nie stwarzać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy inni są uczestnikami waszej mocy, a nie raczej my? Jednak nie posłużyliśmy się tą mocą, ale wszystko znosimy, abyśmy nie wydali jakiejś przeszkody Dobrej Nowinie Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro inni korzystają z tego prawa względem was, to dlaczego tym bardziej nie my? Nie skorzystaliśmy z niego jednak. Wszystko znosimy, by nie stawiać żadnych przeszkód Chrystusowej dobrej nowinie.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli inni uczestniczą w waszym przywileju, czemu raczej nie my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, abyśmy nie stwarzali jakiejś przeszkody Ewangelii Chrystusa.