« 1Kor 9:12 1 List do Koryntian 9:13 1Kor 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewiecieli, że którzy świątości działają, z kościoła jedzą? A którzy się ołtarzem bawią, z ołtarzem się dzielą.
2.WUJEK.1923Nie wiecie, iż którzy w świątnicy robią, co jest z świątnice jedzą, a którzy ołtarzowi usługują, uczęstnikami są ołtarza?
3.RAKOW.NTAzaż nie wiecie iż oni którzy rzeczy święte sprawują, z świętego jedzą? A którzy ołtarza pilnują, z ołtarza spólną cząstkę biorą.
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż ci, którzy około rzeczy świętych pracują, z świętych rzeczy jadają? a którzy ołtarza pilnują, spólną cząstkę z ołtarzem mają?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że ci, co w kościele pracują, - to jedzą, co w kościele jest? A ci, co ołtarzowi służą, - z ołtarza żyją.
7.SYMONNie wiecież, że którzy w świątyni pracują, z świątyni się żywią: i że którzy ołtarza pilnują, z ołtarza swą cząstkę dostają?
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, że ci, którzy na miejscu świętem pracują, te rzeczy, które są na miejscu świętem, pożywają? I ci, którzy ołtarzowi usługują, z ołtarza część biorą?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że ci, którzy święte obrzędy sprawują, ze świątyni się żywią, a którzy ołtarzowi służą, z ołtarza otrzymują swą cząstkę?
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że ci, którzy święte obrzędy sprawują, ze świątyni się żywią, a którzy przy ołtarzu służą, z ołtarza otrzymują swą cząstkę?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza?
12.BRYTYJKACzy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują?
13.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że ci, którzy sprawują święte obrzędy, żywią się na koszt świątyni, a ci, którzy służą ołtarzowi, mają udział w ofiarach składanych na ołtarzu?
14.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w [ofiarach] ołtarza?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że ci, co się trudzą przy świętych ze świętych spożywają; a ci, co usługują ołtarzowi mają dział z ołtarzem?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza?
17.TOR.PRZ.Czy nie wiecie, że ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, żyją ze świątyni? A ci, którzy służą przy ołtarzu, mają udział z ofiar ołtarza?