« 1Kor 9:13 1 List do Koryntian 9:14 1Kor 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takżeć i Pan postanowił, przepowiedającym Ewanielion, z Ewanielionu żyć.
2.WUJEK.1923Tak téż Pan postanowił tym, którzy Ewangelią opowiadają, aby z Ewangelii żyli.
3.RAKOW.NTTak też Pan rozrządził onym którzy Ewanielią opowiedają, aby z Ewanieliey żyli.
4.GDAŃSKA.1881Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangieliję opowiadają, aby z Ewangielii żyli.
5.GDAŃSKA.2017Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli.
6.JACZEWSKITak też i Pan postanowił, aby z Ewangelii żyli ci, co Ewangelią głoszą.
7.SYMONTak też i Pan postanowił tym, którzy Ewangelję opowiadają, aby z Ewangelji żyli.
8.MARIAWICITakże też i Pan zarządził tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli.
9.DĄBR.WUL.1973Tak i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli.
10.DĄBR.GR.1961Tak i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię.
12.BRYTYJKATak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli.
13.POZNAŃSKATak samo i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, żyli z głoszenia dobrej nowiny.
14.WARSZ.PRASKATak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak też Pan nakazał tym, co zwiastują Dobrą Nowinę, aby żyć z Ewangelii.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie Pan ustalił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli.
17.TOR.PRZ.Tak też Pan rozporządził, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli.