« 1Kor 9:15 1 List do Koryntian 9:16 1Kor 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A choć Ewanielion powiedam, niemasz mnie pochwały. Bo mię potrzeba nalega. Bo biada mnie, jeślibym Ewanielionu nie opowiedał.
2.WUJEK.1923Bo jeźli Ewangelią będę opowiadał, nie mam chluby; bo mię potrzeba przyciska; albowiem biada mnie, jeźlibym Ewangelii nie przepowiadał.
3.RAKOW.NTBo jeśli Ewanielią opowiedam, nie mam chłuby; bo potrzeba mię dolega. A biada mnie jest, jeślibym Ewanieliey nie opowiedał.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźli Ewangieliję opowiadam, nie mam się czem chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży; a biada mnie, jeźlibym Ewangielii nie opowiadał.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem głoszę ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym ewangelii nie głosił.
6.JACZEWSKIOwszem, otwarcie to oświadczam, iż za opowiadanie Ewangelii nic mi się nie należy, bo ja opowiadam Ewangelią z konieczności; bo biada mi, gdybym jej nie opowiadał.
7.SYMONŻe ja opowiadam Ewangelję, chwały stąd nie szukam, bo mię potrzeba do tego przymusza: i biada mi, jeślibym Ewangelji nie opowiadał.
8.MARIAWICIAlbowiem choćbym Ewangelię opowiadał, nie mam się z czego przechwalać, gdyż mnie ku temu powinność przyciska; albowiem biadaby mi była, jeślibym Ewangelii nie opowiadał.
9.DĄBR.WUL.1973Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, gdyż zmusza mię do tego konieczność, i biada mi, jeślibym Ewangelii nie głosił.
10.DĄBR.GR.1961Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, zmusza mnie do tego konieczność i biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!
12.BRYTYJKABo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował.
13.POZNAŃSKAFakt, że głoszę ewangelię, nie jest dla mnie powodem do chluby. Jest to obowiązek, który został na mnie nałożony. Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii.
14.WARSZ.PRASKANie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ nie jest mi chlubą jeśli głoszę Dobrą Nowinę, bo spoczywa na mnie ta konieczność; gdyż biada mi, jeślibym Ewangelii nie głosił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam czym się szczycić - taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. I biada mi, jeślibym dobrej nowiny nie głosił.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą, taka bowiem ciąży na mnie konieczność; a biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii.