« 1Kor 9:16 1 List do Koryntian 9:17 1Kor 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli to chcąc działam, zapłatę mam. Jeśli lepak niechcąc, szafarstwa mi zwierzono.
2.WUJEK.1923Bo jeźli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę; lecz jeźli poniewolnie, szafarstwa mi zwierzono.
3.RAKOW.NTJeśli bowiem dobrowolny to czynię, zapłatę mam; jeśliż poniewolny, szafarstwa mi zwierzono.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę; jeźli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę, jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza.
6.JACZEWSKIJeżeli z ochoty coś czynię: - to już sama czynność jest mi nagrodą; - jeżeli zaś z obowiązku: - to zapłata nie należy mi się.
7.SYMONBo jeśli to czynię z dobrej mej woli, to mam zapłatę: a jeśli zmuszony, to pełnię zwierzone mi włodarstwo.
8.MARIAWICIJeślibym bowiem to dobrowolnie czynił, należałaby mi się zapłata, lecz jeśli poniewolnie, to tylko powierzony mi obowiązek spełniam.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę, a jeśli zmuszony, to wypełniam zlecone mi szafarstwo.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę, a jeśli zmuszony, to wypełniam zlecone mi szafarstwo.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
12.BRYTYJKAAlbowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo.
13.POZNAŃSKAGdybym czynił to z własnej woli, otrzymałbym zapłatę. Jeśli jednak nie czynię tego z własnej woli, to znaczy, że spełniam tylko powierzone mi czynności szafarza.
14.WARSZ.PRASKAGdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeślibym to czynił z własnej woli miałbym wynagrodzenie; zaś jeśli nie z własnej woli to zostało mi powierzone szafarstwo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak czynię to jako ochotnik, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego jako ochotnik, to po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli bowiem z własnej woli to czynię, mam zapłatę; a jeśli niechętnie, to sprawuję powierzone mi szafarstwo.