« 1Kor 9:18 1 List do Koryntian 9:19 1Kor 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wolnym będąc ode wszech, zniewoliłem siebie samego wszytkim, abym ich wiele zyskał.
2.WUJEK.1923Albowiem będąc wolnym od wszystkich, uczyniłem się niewolnikiem wszystkich, abych ich więcéj pozyskał.
3.RAKOW.NTAbowiem wolnym będąc od wszytkiego, wszytkimem samego siebie zniewolił, abych ich więcej pozyskał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał.
5.GDAŃSKA.2017Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał.
6.JACZEWSKIJa, będąc wolny, jako i drudzy, stałem się sługą wszystkich, abym wszystkich zbawił.
7.SYMONNie zależąc bowiem od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich co najwięcej pozyskał.
8.MARIAWICIAlbowiem będąc wolnym od wszystkich, uczyniłem się sługą wszystkich, abym ich więcej pozyskał.
9.DĄBR.WUL.1973Będąc bowiem wolnym od wszystkiego, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.
10.DĄBR.GR.1961Będąc bowiem wolnym od wszystkiego, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
12.BRYTYJKABędąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
13.POZNAŃSKAChociaż jestem od nikogo niezależny, to jednak stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich jak najwięcej pozyskał.
14.WARSZ.PRASKATak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo będąc wolnym od wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym większą ilość pozyskał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi.
17.TOR.PRZ.2023Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem dla wszystkich, bym tym liczniejsze grono pozyskał.