« 1Kor 9:1 1 List do Koryntian 9:2 1Kor 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli inym nie jestem Apostołem, ale wżdy wam jestem. Bo pieczęć mego poselstwa, wy jesteście w Panu.
2.WUJEK.1923A jeźli innym nie jestem Apostołem, a wszakże wam jestem; albowiem pieczęć Apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
3.RAKOW.NTJeśli innym nie jestem Apostołem, ale wżdy wam jestem. Abowiem pieczęcią mego urzędu Apostolskiego wy jesteście w Panu.
4.GDAŃSKA.1881Choćbym innym nie był Apostołem, alem wam jest; albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was na pewno nim jestem. Pieczęcią bowiem mego apostolstwa wy jesteście w Panu.
6.JACZEWSKIChociażbym dla kogo innego nie był Apostołem, - to dla was nim jestem. Dowodem Apostolstwa mego w sprawie Pańskiej - wy jesteście.
7.SYMONJeśli dla innych nie jestem Apostołem, to dla was jestem: bo pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
8.MARIAWICIA jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, albowiem pieczęcią Apostolstwa mojego wy jesteście w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, gdyż wy jesteście pieczęcią apostolstwa mojego w Panu.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, bo wy jesteście pieczęcią apostolstwa mojego w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu.
12.BRYTYJKAJeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem; wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.
13.POZNAŃSKAJeśli nawet dla innych nie jestem apostołem, to dla was na pewno nim jestem. Wy jesteście pieczęcią mego urzędu apostolskiego w Panu.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć nie byłem apostołem innych ale jestem waszym; bo jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nawet dla innych nie jestem apostołem, to dla was jestem. Wy właśnie jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was rzeczywiście nim jestem; bo pieczęcią mego apostolstwa wy jesteście w Panu.