« 1Kor 9:19 1 List do Koryntian 9:20 1Kor 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zostałem Judom jako Judowin, abych Judy zyskał. Tym (co) pod zakonem, jako pod zakonem. Abym te (co) pod zakonem zyskał.
2.WUJEK.1923I stałem się Żydom jako Żyd, abych Żydy pozyskał.
3.RAKOW.NTI sstałem się Żydom jako Żyd, abych Żydów pozyskał; Onym którzy pod zakonem są, jakobych był pod zakonem; abym one którzy pod zakonem są, pozyskał.
4.GDAŃSKA.1881I stałem się Żydom jako Żyd, abym Żydów pozyskał; a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał;
5.GDAŃSKA.2017I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem;
6.JACZEWSKIStałem się żydem dla żydów, abym żydów pozyskał.
7.SYMONI stałem się dla żydów jako żyd, abym żydów pozyskał: dla tych, co są pod zakonem, jakbym był pod zakonem (chociaż pod zakonem nie byłem), abym tych, co byli pod zakonom, pozyskał:
8.MARIAWICII stałem się dla Żydów jako Żyd, abym Żydów pozyskał; dla tych, którzy pod Zakonem są, jakobym był pod Zakonem, – chociaż nie byłem pod Zakonem, – abym tych, którzy pod Zakonem są, pozyskał.
9.DĄBR.WUL.1973I stałem się Żydem dla Żydów, abym Żydów pozyskał.
10.DĄBR.GR.1961I stałem się jakby Żydem dla Żydów, abym Żydów pozyskał.
11.TYSIĄCL.WYD5Stałem się jak Żyd - dla Żydów, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co podlegają Prawu, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.
12.BRYTYJKAI stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.
13.POZNAŃSKADla Żydów stałem się Żydem, aby ich pozyskać. Dla tych, którzy zachowują Prawo (starotestamentalne), i ja wypełniam to Prawo - chociaż mu nie podlegam - aby ich pozyskać.
14.WARSZ.PRASKAStałem się jak Żyd – dla Żydów, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem – choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stałem się dla Żydów jako Żyd, abym Żydów pozyskał; dla tych pod Prawem jakby będący pod Prawem, abym tych pod Prawem pozyskał;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają Prawu, stałem się jak ten, który podlega Prawu - choć sam nie podlegam Prawu - aby pozyskać tych, którzy podlegają Prawu.
17.TOR.PRZ.I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby pozyskać Żydów; dla tych, którzy są pod Prawem, jakbym był pod Prawem, abym pozyskał tych, którzy są pod Prawem;