« 1Kor 9:20 1 List do Koryntian 9:21 1Kor 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bez zakonnym jako bez zakonny, nie będąc bez zakonnym Bogu, ale wzakonie Christusowem, abym zyskał bez zakonne.
2.WUJEK.1923Tym, co pod zakonem są, jakobych był pod zakonem, (chociam sam nie był pod zakonem), abym te, co pod zakonem byli, pozyskał. Tym, którzy byli bez zakonu, jakobym był bez zakonu, (chociam nie był bez zakonu Bożego, alem był w zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez zakonu.
3.RAKOW.NTOnym którzy są bez zakonu, jako bezzakonny, (nie będąc bezzakonnym Bogu, ale zakonnym Christusowi,) abym pozyskał bezzakonnych.
4.GDAŃSKA.1881Tym, którzy są bez zakonu, jakobym bez zakonu, (nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi), abym pozyskał tych, którzy są bez zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.
6.JACZEWSKIChociaż jestem zwolniony z prawa, jednak poddałem się prawu, abym pozyskał tych, którzy są pod prawem. Chociaż jestem pod prawem Chrystusowem, jednak stałem się podobny tym, którzy nie mieli danego sobie prawa, abym ich pozyskał.
7.SYMONdla tych, którzy byli bez zakonu, jakbym był bez zakonu (chociaż bez zakonu Bożego nie byłem, alem był w zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co są bez zakonu.
8.MARIAWICIDla tych, którzy bez Zakonu są, jakobym był bez Zakonu, – chociażem bez Zakonu Bożego nie był, alem był w Zakonie Chrystusowym, – abym pozyskał tych, którzy są bez Zakonu.
9.DĄBR.WUL.1973Dla tych, którzy są pod Zakonem, jak bym i ja był pod Zakonem (chociaż pod Zakonem nie byłem), abym tych, którzy są pod Zakonem, pozyskał. Dla tych, którzy byli bez Zakonu (stałem się), jak bym był bez Zakonu (chociaż bez Zakonu Bożego nie byłem, alem był pod Zakonem Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez Zakonu.
10.DĄBR.GR.1961Dla tych, którzy są pod Zakonem, jakbym i ja był pod Zakonem (chociaż pod Zakonem nie byłem), abym tych, którzy są pod Zakonem, pozyskał. Dla tych, którzy byli bez Zakonu (stałem się), jakbym był bez Zakonu (chociaż bez Zakonu Bożego nie byłem, alem był pod Zakonem Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez Zakonu.
11.TYSIĄCL.WYD5Dla zwolnionych od Prawa byłem jako nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
12.BRYTYJKADla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
13.POZNAŃSKADla tych, którzy nie kierują się tym Prawem, i ja się do niego nie stosuję - chociaż nie jestem wolny od Prawa Bożego, bo podlegam Prawu Chrystusa - aby ich pozyskać.
14.WARSZ.PRASKADla zwolnionych od Prawa byłem jako nie podlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a dla tych będących bez Prawa jakby będący bez Prawa, nie będąc bez Prawa Boga, lecz pod Prawem Chrystusa, abym bezbożnych pozyskał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDla tych, którzy nie podlegają Prawu, stałem się jak ten, który nie podlega Prawu - choć nie żyję bez Prawa Bożego, lecz podlegam Prawu Chrystusa - aby pozyskać tych, którzy nie podlegają Prawu.
17.TOR.PRZ.Dla tych, którzy są bez Prawa, jakbym był bez Prawa – chociaż nie jestem bez Prawa Bogu, lecz pod Prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez Prawa.