« 1Kor 9:22 1 List do Koryntian 9:23 1Kor 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to czynię prze Ewanielion, abym uczestnikiem jego został.
2.WUJEK.1923A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jéj uczęstnikiem.
3.RAKOW.NTA to czynię dla Ewanieliey, abym się społu uczestnikiem jej sstał.
4.GDAŃSKA.1881A to czynię dla Ewangielii, abym się jej stał uczestnikiem.
5.GDAŃSKA.2017A robię to dla ewangelii, aby stać się jej uczestnikiem.
6.JACZEWSKIWszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał uczestnikiem zasługi tych, którzy Ewangelią opowiadają.
7.SYMONA wszystko czynię dla Ewangelji, abym i ja wespół z nimi stał się uczestnikiem Ewangelii.
8.MARIAWICIA wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.
9.DĄBR.WUL.1973A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.
10.DĄBR.GR.1961A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
12.BRYTYJKAA czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
13.POZNAŃSKAWszystko to zaś czynię dla ewangelii, aby mieć w niej swój udział.
14.WARSZ.PRASKAWszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej współuczestnikiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem.
17.TOR.PRZ.2023A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem.