« 1Kor 9:23 1 List do Koryntian 9:24 1Kor 9:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewiecie(li) iż którzy na zawodzie biegają, wszytcy wżdy bieżą, lecz jeden bierze zakład? Tak bieżcie, abyście wzięli.
2.WUJEK.1923Nie wiecie, iż ci, którzy w zawód biegają, acz wszyscy bieżą, ale jeden zakład bierze? Tak bieżcie, abyście otrzymali.
3.RAKOW.NTAzaż niewiecie, iż oni którzy w zawód biegają, wszyscyć bieżą, lecz jeden bierze zakład? Także bieżcie abyście uchwycili.
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze? Także bieżcie, abyście otrzymali.
5.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że na wyścigach wielu biegnie, a jeden tylko bierze nagrodę? Otóż i wy w sprawie swego zbawienia tak pracujcie, abyście nagrodę wzięli.
7.SYMONNie wiecie, iż którzy biegą w zawody, choć wszyscy biegą, jeden tylko nagrodę dostaje? Tak bieżcie, abyście dostali.
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, że ci, którzy w zawody biegną, choć wszyscy biegną, ale jeden bierze zakład? Tak tedy biegnijcie, abyście otrzymali.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że ci, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że z tych, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
12.BRYTYJKACzy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.
13.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że chociaż na stadionie biegną wszyscy zawodnicy, to jednak tylko jeden otrzymuje nagrodę. Dlatego tak biegnijcie, abyście ją osiągnęli!
14.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że ci, co biegną na stadionie wszyscy biegną, ale jeden bierze nagrodę? Tak biegnijcie abyście ją pochwycili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli.
17.TOR.PRZ.Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.