« 1Kor 9:24 1 List do Koryntian 9:25 1Kor 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Każdy lepak zapaśnik od wszego się wstrzymawa. A oni jednak, aby zwiędły wieniec wzięli, lecz my nie zwiędły.
2.WUJEK.1923A każdy, który się potyka na placu, od wszystkiego się powściąga: a onić, aby wzięli wieniec skazitelny, a my nieskazitelny.
3.RAKOW.NTA wszelki bojujący na wszem się powściąga. Onić tedy, aby skazitelną koronę wzięli, a my nieskazitelną.
4.GDAŃSKA.1881A każdy, który się potyka, we wszystkiem się powściąga, onić wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną.
6.JACZEWSKICi, co się na igrzyskach potykają, wstrzymują się od wielu rzeczy - i to dla uległej zepsuciu nagrody: - cóż dopiero nam czynić wypada, dla zdobycia sobie nieskazitelnej korony?
7.SYMONA każdy, kto o zakład w zapasy idzie, od wszystkiego się powściąga: a onić, aby zdobyli wieniec skazitelny, a my - nieskazitelny.
8.MARIAWICIBo każdy, kto się na placu potyka, od wszystkiego się powściąga. A oni zaprawdę to czynią, aby tę skazitelną koronę otrzymali, a my nieskazitelną.
9.DĄBR.WUL.1973A każdy, który idzie w zawody, od wszystkiego się powstrzymuje: oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my — trwały.
10.DĄBR.GR.1961A każdy, kto staje do zawodów, od wszystkiego się powstrzymuje: oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my – trwały.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś - nieprzemijającą.
12.BRYTYJKAA każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy.
13.POZNAŃSKAKażdy, kto bierze udział w zawodach sportowych, odmawia sobie wszystkiego. Oni walczą, aby otrzymać w nagrodę wieniec, który przemija, a my walczymy o nagrodę nie przemijającą.
14.WARSZ.PRASKAKażdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś – nieprzemijającą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy, kto współzawodniczy, we wszystkim jest wstrzemięźliwy; otóż tamci, aby wziąć przemijającą chwałę, ale my wieczną.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny.
17.TOR.PRZ.A każdy, który walczy od wszystkiego się powstrzymuje, oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast niezniszczalny.