« 1Kor 9:26 1 List do Koryntian 9:27 1Kor 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale stosy zadaję ciału memu, i zniewalam, że drugim przepowiedając, abym sam odrzuconym nie został.
2.WUJEK.1923Ale karzę ciało moje i w niewolą podbijam, bym snadź inszym przepowiadając, sam się nie stał odrzuconym.
3.RAKOW.NTAle stosy zadaję mojemu ciału, i zniewalam je; bym snadź inszym obwoływając, sam się odrzuconym nie sstał.
4.GDAŃSKA.1881Ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony.
5.GDAŃSKA.2017Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony.
6.JACZEWSKIA przy tem chłoszczę swe ciało i w niewolę je podbijam, bym innych nauczając, sam się na odrzucenie nie skazał.
7.SYMONale gnębię ciało moje, i w niewolę podbijam, abym snadź, gdy nauczam innych, sam nie został odrzucony.
8.MARIAWICIale karcę ciało moje i zniewalam, abym innym każąc słowo Boże, nie stał się jednak sam zganionym.
9.DĄBR.WUL.1973ale karcę ciało moje i do posłuchu przymuszam, abym snadź innych nauczając sam nie był odrzucony.
10.DĄBR.GR.1961ale karcę moje ciało i do posłuchu przymuszam, abym nauczając innych sam nie był odrzucony.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
12.BRYTYJKAAle umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
13.POZNAŃSKAlecz poskramiam i ujarzmiam moje ciało, abym nauczając innych sam nie odpadł (w zawodach).
14.WARSZ.PRASKAlecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale dokuczam mojemu ciału oraz je ujarzmiam, bym przypadkiem ogłosiwszy innym, sam nie stał się niezdatny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRaczej, surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany.
17.TOR.PRZ.Ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc, sam czasem nie został zdyskwalifikowany.