« 1Kor 9:6 1 List do Koryntian 9:7 1Kor 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto kiedy wojuje obrokami swemi? Kto sadzi winnicę, a z owocu jej nie je?
2.WUJEK.1923Kto kiedy żołnierką swym kosztem służy? kto sadzi winnicę, a z owocu jéj nie pożywa?
3.RAKOW.NTKto wojuje własnym żołdem kiedy? któż sadzi winnicę, a z owocu jej nie je? Abo kto pasie trzodę, a z mleka onej trzody nie je?
4.GDAŃSKA.1881Któż kiedy służy żołnierkę swoim kosztem? Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa? Albo któż trzodę pasie, a mleka trzody nie pożywa?
5.GDAŃSKA.2017Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada?
6.JACZEWSKIKtóż kiedy służył w wojsku o swoim żołdzie? Kto zakłada winnicę, a z niej nie korzysta.
7.SYMONKto kiedy pełni służbę żołnierską kosztem własnym? Kto sadzi winnicę, a z owocu jej nie pożywa? Kto trzodę pasie, a mleka od trzody nie pożywa?
8.MARIAWICII któż kiedy swoim żołdem wojuje? Kto szczepi winnicę, a z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie pożywa?
9.DĄBR.WUL.1973Kto kiedy żołnierską służbę pełni własnym kosztem? Któż sadzi winnicę, a z owocu jej nie pożywa?
10.DĄBR.GR.1961Kto kiedy żołnierską służbę pełni własnym kosztem? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską, pozostając na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem?
12.BRYTYJKAKto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa?
13.POZNAŃSKAKtóż pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własny koszt? Kto uprawia winnicę, a nie kosztuje jej owocu? Albo kto pasie trzodę i nie kosztuje mleka, które trzoda daje?
14.WARSZ.PRASKACzy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską pozostając na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy kto kiedy służy w wojsku na własnym żołdzie? Kto sadzi winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo kto pasie trzodę, a nie je z mleka trzody?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kiedykolwiek służył w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę i nie korzysta z jej owocu? Albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z udoju?
17.TOR.PRZ.2023Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Lub kto pasie trzodę, a nie posila się jej mlekiem?