« 1Kor 9:8 1 List do Koryntian 9:9 1Kor 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wzakonie Moiżeszowem napisano: Nie wuzdasz wołu wyminającego. Zali o woły staranie Bogu?
2.WUJEK.1923Izali według człowieka to mówię? Izali téż zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano jest: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Izali Bóg o wolech pieczą ma?
3.RAKOW.NTAbowiem w zakonie Moyzeszowym napisano jest: Nie zamkniesz gęby wołowi zboże wymłacającemu. Izali się o woły stara Bóg?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu; izali się Bóg o woły stara?
5.GDAŃSKA.2017Jest bowiem napisane w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy o woły Bóg się troszczy?
6.JACZEWSKICzyż to mówię od siebie tylko, czyż i prawo o tem nie mówi? Wszak Mojżesz napisał: Nie zawiążesz ust wołowi młócącemu. Czyżby Bóg o woły tylko się troszczył?
7.SYMONWszak w zakonie Mojżeszowym napisano jest: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Czy Bóg o wołach ma pieczę?
8.MARIAWICIAlbowiem tak napisane jest w Zakonie Mojżeszowym: Nie zawiążesz gęby wołowi, który trze zboże na gumnie. Izali o wołach Bóg ma staranie,
9.DĄBR.WUL.1973Czy mówię to tylko po ludzku? Czyż i Prawo tego nie powiada? Napisane jest bowiem w Prawie Mojżeszowym: Nie będziesz związywał pyska wołowi młócącemu. Czy Bóg o woły się troszczy?
10.DĄBR.GR.1961Czy mówię to tylko po ludzku? Czyż i Prawo tego nie powiada? Napisane jest przecież w Prawie Mojżeszowym: Nie będziesz związywał pyska wołowi młócącemu. Czy Bóg się troszczy o woły?
11.TYSIĄCL.WYD5Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg,
12.BRYTYJKAAlbowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły?
13.POZNAŃSKAOtóż w Prawie Mojżesza jest napisane: "Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi". Czy Bóg, który to powiedział, troszczy się o woły?
14.WARSZ.PRASKANapisane jest właśnie w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem w Prawie Mojżesza jest napisane: Nie zamkniesz ust bykowi, który młóci. Czy Bóg się martwi o byki?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo przecież w Prawie Mojżesza znajdujemy słowa: Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta?
17.TOR.PRZ.Bo w Prawie Mojżesza jest napisane: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy Bóg troszczy się o woły?