« 2Kor 10:10 2 List do Koryntian 10:11 2Kor 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To (sobie) niech pomyśli takowy, iż jacy jesteśmy rzeczą przez listy nieprzytomni, tacy i przytomni skutkiem.
2.WUJEK.1923To niechaj myśli, który takowy jest, iż jacy jesteśmy mową przez listy w niebytności, tacy i obecni w uczynku.
3.RAKOW.NTTo niechaj rozmyśla takowy, iż jakimi jesteśmy mową przez listy nieobecni, takimi też obecni będziemy uczynkiem.
4.GDAŃSKA.1881To niechaj myśli taki, iż jakimiśmy w mowie przez listy, nie będąc obecnymi, takimiż będziemy i w uczynku, będąc obecnymi.
5.GDAŃSKA.2017Kto tak sądzi, niech wie, że jakimi jesteśmy w słowach listów, będąc nieobecni, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni.
6.JACZEWSKIKto tak sądzi, niech wie o tem, że jakim się przedstawiamy w listach, takim i ustnie przemawiając być potrafimy.
7.SYMONto niechajże taki rozważy, iż jakimi jesteśmy nieobecni w słowach przez listy: takimiż będziemy i obecni w uczynku.
8.MARIAWICI– to ten, który tak mówi, niech tak sobie myśli, że jakimi jesteśmy w słowach przez listy w niebytności naszej, takimi jesteśmy i w czynie, będąc obecnymi.
9.DĄBR.WUL.1973Ten, który tak utrzymuje, niech rozważy, że jakimi pod nieobecność jesteśmy w słowie przez listy, takimi też w uczynku, gdy będziemy obecni.
10.DĄBR.GR.1961Ten, który tak utrzymuje, niech rozważy, że jakimi jesteśmy w słowie przez listy jako nieobecni, takimi też staniemy się w czynie, kiedy będziemy obecni.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów, będąc poza wami, takimi też będziemy w czynach jako obecni wśród was. Przeciwko posądzaniu Apostoła
12.BRYTYJKAKto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni.
13.POZNAŃSKAKto tak mówi, niech sobie zapamięta, że jakie jest nasze słowo w listach, gdy jesteśmy nieobecni, takimi okażemy się w czynie, gdy przybędziemy.
14.WARSZ.PRASKAKto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów będąc poza wami, takimi też będziemy w czynie jako obecni wśród was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To niech taki uważa, że jakimi jesteśmy słowem pośród listów kiedy jesteśmy nieobecni, takimi też się staniemy czynem gdy będziemy obecni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto tak uważa, niech liczy się z tym, że jacy jesteśmy w słowie przekazanym listownie, pod nieobecność, tacy też będziemy w czynie, gdy się pojawimy.
17.TOR.PRZ.2023Taki niech się liczy z tym, że jacy jesteśmy w słowach przekazanych listami, będąc nieobecni, takimi i w czynie, będąc obecni.