« 2Kor 10:11 2 List do Koryntian 10:12 2Kor 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nieśmiemy się poczytać albo równać zniektóremi, co się sami zalecają. Ale sami nie obaczają że się sami sobą mierzą, i z sobą się równają.
2.WUJEK.1923Albowiem nie śmiemy samych siebie w poczet kłaść albo porównywać z niektórymi, którzy sami siebie zalecają; ale sami sobą nas samych mierzymy, i porównywamy się sami z sobą.
3.RAKOW.NTAbowiem nie śmiemy przyrównać abo zrównać samych siebie z niektórymi, którzy sami siebie zalecają; ale iż oni sami się z sobą miarkują, i równają się sami z sobą, nie rozumieją.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie śmiemy samych siebie w poczet drugich kłaść, albo porównywać z niektórymi, którzy sami siebie zalecają; ale i ci nie zrozumiewają, iż się sami sobą miarkują i sami się do siebie przyrównywają.
5.GDAŃSKA.2017Nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Nie mają bowiem rozumu, gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą.
6.JACZEWSKINie podszywamy się my pod nikogo, ani nikogo nie naśladujemy, jakto niektórzy samozwańcy czynią; lecz za takiego się mamy, jakimi w istocie jesteśmy.
7.SYMONBo my się nie ważymy łączyć lub porównywać siebie z pewnymi ludźmi, którzy sami siebie zalecają: ale my samych siebie sobą mierzymy, i sami się z sobą porównywamy.
8.MARIAWICIAlbowiem nie śmiemy samych siebie stawiać obok albo porównywać z niektórymi, którzy samych siebie zalecają; bo mierząc samych siebie sobą, porównywają siebie z sobą, co jest rzeczą nierozumną.
9.DĄBR.WUL.1973Nie odważamy się bowiem ani zaliczać się do tych, ani też porównywać z tymi, którzy samych siebie zalecają, bo samych siebie sobą mierzymy i porównywamy sami z sobą.
10.DĄBR.GR.1961Nie odważamy się bowiem ani zaliczać się do tych, ani też porównywać z tymi, którzy samych siebie zalecają; bo nie postępują oni rozsądnie, gdy samych siebie mierzą sobą i porównują ze sobą.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.
12.BRYTYJKANie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają; nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują.
13.POZNAŃSKANie mamy odwagi zaliczać się do tych, którzy polecają siebie samych, lub się z nimi porównywać. Nie postępują oni rozsądnie, mierząc siebie swoją własną miarą i porównując się tylko ze sobą.
14.WARSZ.PRASKANie mamy bowiem odwagi ani równać się [z niektórymi], ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako, że nie odważamy się zaliczyć lub porównać nas samych, z jakimiś, którzy kształtują samych siebie. Zaś oni pośród siebie, mierząc i porównując się nawzajem, nie rozumieją nawzajem sami siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do tych, lub porównywać się z tymi, którzy samych siebie polecają. Oni jednak popełniają błąd, gdy się mierzą sobą i siebie samych z sobą porównują.
17.TOR.PRZ.Nie ośmielamy się bowiem zaliczyć siebie lub porównać się z takimi, którzy samych siebie polecają; oni jednak nie rozumują właściwie, gdy sami siebie sobą mierzą i siebie samych z sobą porównują.