« 2Kor 10:12 2 List do Koryntian 10:13 2Kor 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz my nie będziemy się zbezmiernych pochwalać, ale wedle miary i prawidła, którą wymierzył nam Bóg miarę, doścignąć aż i do was.
2.WUJEK.1923A my nie będziem się chlubić zbytnie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył miarę, abyśmy aż do was dosięgli,
3.RAKOW.NTAle my nie będziem się nad miarę chłubić, ale wedle miary sznuru, którą wymierzył nam Bóg miarę, abyśmy dosięgli aż i do was.
4.GDAŃSKA.1881Ale my nie będziemy się chlubili nad miarę, ale według sznuru miary, którą miarę wymierzył nam Bóg, tak żeśmy dosięgli aż do was,
5.GDAŃSKA.2017Lecz my nie będziemy się chlubili ponad miarę, ale według miary zasad, które Bóg nam wymierzył, miary, która sięgnęła aż do was.
6.JACZEWSKINie przyznajemy sobie więcej zasługi, jedno tyle, ile sama słuszność wskazuje; tyle tylko zdziałaliśmy, ile nam Bóg pozwolił, a pozwolił on nam aż do was przybyć.
7.SYMONNie będziemy się chwalić zbytnio, ale według miary, jaką Bóg nam odmierzył, abyśmy dosięgli i do was także.
8.MARIAWICIAle my nie chlubimy się bez miary, ale według prawidła miary, którą to miarę nam Bóg odmierzył, abyśmy aż do was dosięgli.
9.DĄBR.WUL.1973Nie będziemy też chlubić się zbytnio, ale według prawidła miary, jaką nam Bóg odmierzył, to znaczy miary, którą moglibyśmy objąć i was.
10.DĄBR.GR.1961Nie będziemy chlubić się ponad miarę, ale według miary, jaką nam Bóg odmierzył, to znaczy miary, którą moglibyśmy objąć i was.
11.TYSIĄCL.WYD5My nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was.
12.BRYTYJKAMy zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was.
13.POZNAŃSKAMy nie będziemy chlubić się ponad miarę, lecz nasza chluba dotyczy określonego przez Boga pola działania, w którym i wy się znajdujecie.
14.WARSZ.PRASKAMy nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A my, nie będziemy się bezmiernie chlubić, ale według miary wzoru miary, którą przydzielił nam Bóg, aby dosięgnąć aż do was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy jednak nie będziemy szczycić się ponad miarę. Pozostaniemy przy mierze, której normę ustalił nam Bóg. W jej ramach dotarliśmy do was.
17.TOR.PRZ.2023My natomiast wcale nie będziemy chlubić się ponad miarę, ale zgodnie z miarą, której wzorzec przydzielił nam Bóg, aby miarą dotrzeć aż do was.