« 2Kor 10:15 2 List do Koryntian 10:16 2Kor 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abym i tam dalej zawami Ewanielion opowiedał, nie wcudzem prawidle nagotowe (przyszedszy) chwaląc się.
2.WUJEK.1923Ku przepowiadaniu Ewangelii téż i w onych stronach, które są za wami, nie chlubiąc się z tego, co już gotowo jest w cudzem prawidle.
3.RAKOW.NTKu przepowiedaniu, w onych stronach które są za wami, Ewanieliey; nie w cudzym wymierzeniu z rzeczy gotowych chłubiąc się.
4.GDAŃSKA.1881Ku opowiadaniu Ewangielii w onych krainach, które leżą za wami, nie chlubiąc się z rzeczy gotowych cudzego pomiaru.
5.GDAŃSKA.2017Żeby głosić ewangelię poza waszymi granicami, nie chlubiąc się na cudzym obszarze tym, czego już inni dokonali.
6.JACZEWSKIBędziemy się wówczas mogli pochwalić nawróceniem i sąsiadujących z wami krajów, które za waszym przykładem zostaną chrześciańskimi.
7.SYMONi że opowiemy Ewangelję w tych także krajach, które leżą za wami: nie chlubiąc się tem, co zrobiono w granicach cudzych.
8.MARIAWICIże też i w onych stronach, które są za wami, Ewangelię przepowiadać będziemy, i nie z tego, co już jest gotowe w cudzym pomiarze, chlubić się będziemy.
9.DĄBR.WUL.1973oraz że Ewangelię głosić będziemy także w tych stronach, które są poza wami, a nie chlubić się tym, co dokonane było już przez innych.
10.DĄBR.GR.1961oraz że Ewangelię głosić będziemy także w tych stronach, które są poza wami, a nie chlubić się tym, co dokonane było już przez innych.
11.TYSIĄCL.WYD5niosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych.
12.BRYTYJKAI że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania.
13.POZNAŃSKAi z ewangelią wyjdziemy poza wasze granice, nie chlubiąc się tym, czego już inni dokonali.
14.WARSZ.PRASKAniosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pomnożeni w celu głoszenia dobrej nowiny tym poza, nie chlubiąc się w cudzym wzorze z tych już gotowych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMamy mianowicie nadzieję, że będziemy głosić dobrą nowinę w stronach jeszcze dalszych niż wasze, bez szczycenia się dokonaniami mierzonymi cudzą miarą.
17.TOR.PRZ.Aby ogłosić Ewangelię poza waszymi granicami , a nie chlubić się z rzeczy dokonanych według cudzego wzorca.