« 2Kor 10:17 2 List do Koryntian 10:18 2Kor 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niekto siebie zaleca, on jest doświadczony, ale kogo Bóg zaleca.
2.WUJEK.1923Albowiem nie, który sam siebie zaleca, ten jest doświadczony; ale którego Bóg zaleca.
3.RAKOW.NTAbowiem nie ten który siebie samego zaleca, on jest doświadczony, ale którego Pan zaleca.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie ten, co się sam zaleca, doświadczony jest, ale ten, którego Pan zaleca.
5.GDAŃSKA.2017Nie ten bowiem, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, lecz ten, kogo poleca Pan.
6.JACZEWSKINie ten godzien zalecenia, kto się sam zaleca, ale ten, kogo Bóg zaleca.
7.SYMONBo nie kto sam siebie zaleca, ten jest takim, jakim być winien, ale kogo Bóg zaleca.
8.MARIAWICIAlbowiem nie ten, kto samego siebie zaleca, jest dobry, ale ten, kogo Bóg zaleca.
9.DĄBR.WUL.1973Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca.
10.DĄBR.GR.1961Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, zasługuje na uznanie, ale ten, którego Bóg zaleca.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca.
13.POZNAŃSKANie ten zasługuje na uznanie, kto sam siebie poleca, lecz ten, kogo Pan poleca.
14.WARSZ.PRASKANie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie ten jest wiarygodny, kto samego siebie poleca, ale ten, którego Pan poleca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWypróbowany jest nie ten, kto sam siebie poleca, ale ten, kogo poleca Pan.
17.TOR.PRZ.Albowiem nie ten, co sam siebie poleca, jest doświadczony, ale ten, którego poleca Pan.