« 2Kor 10:6 2 List do Koryntian 10:7 2Kor 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co wedle oblicza (jest) widzicie? Jeśli kto tuszy sobie, być się Christusowym, toż zasie niech myśli z siebie, że jako sam Christusów, tak i my.
2.WUJEK.1923Na to, co w oczach jest, patrzcie. Jeźli kto sobie dufa, iż jest Chrystusów, niech zasię to sam u siebie uważa, iż jako on jest Chrystusów, tak i my.
3.RAKOW.NTI także na rzeczy zwierzchne patrzacie? Jeśli kto udufał sobie, iż Christusowym jest, niech to rozmyśla zasię sam z siebie, iż jako on jest Christusów, tak i my Christusowi.
4.GDAŃSKA.1881Na toż tylko, co przed oczyma jest, patrzycie? Mali kto tę nadzieję o sobie, iż jest Chrystusowy, niechże też to sam z siebie uważa, iż jako on jest Chrystusowy, tak też i my Chrystusowymi jesteśmy.
5.GDAŃSKA.2017Czy patrzycie tylko na to, co jest przed oczami? Jeśli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, to niech też weźmie pod uwagę, że jak on należy do Chrystusa, tak do Chrystusa należymy i my.
6.JACZEWSKISądźcie, jak się wam podoba, chociażby i z pozoru. Jeżeli się sami uważacie za Chrześcian, - toć i mnie też poczytajcie za wyznawcę Chrystusa.
7.SYMONPatrzcie na to, co przed oczyma macie! Jeśli kto tak jest zaufany w sobie, że ma siebie za Chrystusowego, to niechże i to rozważy w sobie, że, jako on jest Chrystusów, tak i my.
8.MARIAWICICzy na to tylko, co jest przed oczyma, patrzycie? Jeśli kto ma w sobie nadzieję, że jest Chrystusowym, niech też myśli w sobie, że jako on jest Chrystusowym, tak i my.
9.DĄBR.WUL.1973Patrzycie na to, co jest oczom widzialne. Jeśli kto mniema, że jest Chrystusowy, niechajże i to rozważy w sobie, że jak on jest Chrystusowy, tako i my.
10.DĄBR.GR.1961Patrzycie na to, co jest widzialne. Jeśli kto mniema, że jest Chrystusowy, niech i to rozważy w sobie, że tak jak on jest Chrystusowy, tak i my.
11.TYSIĄCL.WYD5Zauważcie to, co [jest zresztą] oczywiste! Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów weźmie sobie pod rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi.
12.BRYTYJKAPatrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że, tak jak on jest Chrystusowy, tak i my.
13.POZNAŃSKAZauważcie to, co jest oczywiste! Jeżeli ktoś jest pewny, że należy do Chrystusa, to niech pomyśli także o tym, że podobnie jak on należy do Chrystusa, tak samo i my.
14.WARSZ.PRASKAZauważcie to, co [jest zresztą] oczywiste! Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów weźmie pod rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Patrzycie z wyglądu. Jeśli ktoś sam ufa, że jest Chrystusa, to niech z kolei, z powodu siebie jest zdania, że tak jak on jest Chrystusa, tak i my jesteśmy Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPatrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niech weźmie pod uwagę, że jak on sam należy do Chrystusa, tak i my.
17.TOR.PRZ.Patrzycie tylko na to, co jest przed oczyma. Jeśli ktoś jest przekonany, że sam jest Chrystusa, to niech ponownie rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusa, tak i my jesteśmy Chrystusa.