« 2Kor 10:7 2 List do Koryntian 10:8 2Kor 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo choćbym się też i nazbyt co chwalił znaszej władze którą na dał pan na budowanie, a nie na zborzenie was, nie zawstydzę się,
2.WUJEK.1923Albowiem jeźlibych się co więcéj chełpił z władzy naszéj, którą nam dał Pan na zbudowanie, a nie na zepsowanie was, nie zawstydzę się.
3.RAKOW.NTAbowiem jeślibych się też obficiej nieco przechwalał z zwierzchności naszej, która dał Pan nam ku zbudowaniu, a nie ku podwróceniu waszemu, nie zasromam się.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem choćbym się ja też co więcej chełpił z mocy naszej, którą nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zepsowaniu waszemu, nie zawstydzę się;
5.GDAŃSKA.2017Choćbym się bowiem jeszcze bardziej chełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku zbudowaniu, a nie ku waszej zgubie, nie będę zawstydzony;
6.JACZEWSKICo do mnie, - to chociażbym się i chlubił powagą swoją, jaką mam od Pana dla zbudowania a nie do zepsowania waszego, - to nie potrzebowałbym się tego wstydzić.
7.SYMONBo gdybym się też i nieco więcej chwalił władzą naszą, którą dał nam Pan na zbudowanie, a nie na burzenie was, zawstydzony bym nie był.
8.MARIAWICIBo choćbym się też i w czem więcej jeszcze chciał chlubić z mocy naszej, którą nam dał Pan ku budowaniu, a nie ku zepsowaniu waszemu, tobym się tego nie powstydził.
9.DĄBR.WUL.1973Bo choćbym miał się bardziej chlubić z władzy naszej, którą Bóg dał nam na budowanie was, a nie na zgubę, wstydzić się nie będę.
10.DĄBR.GR.1961Bo choćbym miał się (jeszcze) bardziej chlubić z władzy naszej, którą Bóg dał nam na budowanie was, a nie na zgubę, nie będę się wstydził,
11.TYSIĄCL.WYD5Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się władzą, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego [rzekomo],
12.BRYTYJKABo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony;
13.POZNAŃSKAGdybym jeszcze bardziej chlubił się z władzy, którą Pan nas obdarzył, abym was budował, a nie burzył - nie wstydziłbym się tego.
14.WARSZ.PRASKAChoćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się z władzy, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego (rzekomo),
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli nawet bym coś więcej chlubił się z naszej mocy (którą Pan nam dał do budowania, a nie do waszego zniszczenia) nie będę w zawstydzeniu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo choćbym nawet nieco bardziej szczycił się naszą władzą, którą Pan nam dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie mam się czego wstydzić.
17.TOR.PRZ.Albowiem jeślibym i nieco więcej chlubił się z naszej władzy, którą dał nam Pan dla zbudowania, a nie dla zniszczenia was, nie zostanę zawstydzony,