« 2Kor 11:20 2 List do Koryntian 11:21 2Kor 11:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wedle zelżywości mówię: jakobyśmy niemocni byli wtej mierze. Lecz wczembykolwiek kto śmiał, wgłupstwie mówię, śmiem i ja.
2.WUJEK.1923Mówię według zelżywości, jakobyśmy my słabymi byli w tej mierze, w czem kto śmie, (w głupstwie mówię), śmiem i ja.
3.RAKOW.NTWedług zelżywości mówię; jakobyśmy my niemocnymi byli; Lecz w czymbykolwiek kto śmiał, z nierozumu mówię, śmiem i ja.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc według zelżywości, jakobyśmy byli słabymi; lecz w czem kto śmiałym jest, (w głupstwie mówię) i jam śmiały.
5.GDAŃSKA.2017Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi; lecz w czym ktoś jest śmiały – mówię jak głupi – ja też jestem śmiały.
6.JACZEWSKIczyżbyśmy i my nie mieli prawa czegoś podobnego domagać się od was?
7.SYMONKu zawstydzeniu mówię, jakoibyśmy w tych rzeczach słabymi byli: czem się kto inny śmie chwalić, - mówię od rzeczy, śmiem i ja.
8.MARIAWICIWedług zelżywości to mówię, jakobyśmy my też niemocni byli w tej mierze. W czem kto śmie (się przechwalać), – w nierozumie to mówię, – śmiem też i ja.
9.DĄBR.WUL.1973Na moją niekorzyść to mówię, jakobyśmy w tym słabi byli. Z czego jednak kto śmie się chlubić (mówię jak szalony), odważam się i ja:
10.DĄBR.GR.1961Na moją niekorzyść to mówię, jakobyśmy (w tym) słabi byli. Z czego jednak kto śmie się chlubić (mówię jak szalony) odważam się i ja:
11.TYSIĄCL.WYD5Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się odważam.
12.BRYTYJKAKu własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi; bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty, i ja jestem śmiały.
13.POZNAŃSKAMuszę ze wstydem wyznać, że tak wygląda, jakbyśmy okazali naszą słabość. Na co inni odważają się - mówię to jak szalony - i ja się odważę.
14.WARSZ.PRASKAMówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę – mówię jak szalony – to i ja się odważam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówię o tym z powodu braku szacunku, że my jesteśmy jakby bez siły; ale gdy ktoś się w czymś odważa (mówię w lekkomyślności) odważam się i ja.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZe wstydem mówię: W tym my byliśmy słabi. Jeśli inni są tacy odważni - w przypływie szaleństwa to mówię - to i ja się ośmielę.
17.TOR.PRZ.Ze wstydem to mówię, jako że w tym my byliśmy słabi; a jeśli ktoś jest w czymś ośmielony – w głupocie to mówię – i ja się ośmielam.