« 2Kor 11:21 2 List do Koryntian 11:22 2Kor 11:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Judowie są? I ja. Izraelitowie są? I ja. Nasienie Abrahamowe są? I ja.
2.WUJEK.1923Hebrejczycy są, i ja. Izraelczycy są, i ja. Nasieniem Abrahamowem są, i ja.
3.RAKOW.NTHebreyczycy są? i ja; Izraelczycy są? i ja; nasieniem Abrahamowym są? i ja.
4.GDAŃSKA.1881Żydowie są, jestem i ja. Izraelczycy są, jestem i ja. Nasieniem Abrahamowem są, jestem i ja.
5.GDAŃSKA.2017Są Hebrajczykami? Ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja także.
6.JACZEWSKIOni są Żydami, - i ja Żydem jestem; są Izraelitami, - i ja także; są synami Abrahama, - i ja również jestem potomkiem Abrahama.
7.SYMONHebrajczycy są oni, i ja: Izraelici są, i ja: potomkowie Abrahama są, i ja:
8.MARIAWICIHebrajczykami są? I ja też. Izraelitami są? I ja też. Nasieniem Abrahamowem są? I ja też.
9.DĄBR.WUL.1973Hebrajczykami są — i ja. Izraelitami są — i ja. Potomstwem Abrahama są — i ja.
10.DĄBR.GR.1961Hebrajczykami są? I ja. Izraelitami są? I ja. Potomkami Abrahama są? I ja.
11.TYSIĄCL.WYD5Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja.
12.BRYTYJKAHebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także.
13.POZNAŃSKAHebrajczykami są? Ja też. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama są? Ja także.
14.WARSZ.PRASKAHebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są Hebrajczykami? Także i ja. Oni są Israelitami? Również i ja. Oni są nasieniem Abrahama? I ja także.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITHebrajczykami są? Ja także. Izraelitami? Ja także. Potomstwem Abrahama? Ja także.
17.TOR.PRZ.Hebrajczykami są? I ja także. Izraelitami są? I ja także. Potomstwem są Abrahama? I ja także.