« 2Kor 11:3 2 List do Koryntian 11:4 2Kor 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli jednak przyszedszy (kto) inego Christusa przepowiedał, któregośmy nie przepowiedali, albobyście inszego ducha wzięli, niżeliście wzięli, albo insze Ewanielion któreście nieprzyjęli, dobrzebyście (takiemu) cierpieli.
2.WUJEK.1923Bo jeźli ten, który przychodzi, inszego Chrystusa opowiada, któregośmy nie opowiadali; albo bierzecie ducha innego, któregoście nie wzięli; albo inszą Ewangelią, któréjeście nie przyjęli, słuszniebyście cierpieli.
3.RAKOW.NTAbowiemci jeśliby przychodząc kto, inszego Jezusa obwoływał, któregośmy nie obwoływali, abobyście ducha innego brali któregoście nie wzięli, abo Ewanielią inszą którejeście nie przyjęli, dobrzebyście go znosili.
4.GDAŃSKA.1881Bo gdyby kto przyszedł, co by inszego Jezusa opowiadał, któregośmy nie opowiadali; albo gdybyście innego ducha wzięli, któregoście nie wzięli, albo inszą Ewangieliję, którejście nie przyjęli, dobrze byście go znosili.
5.GDAŃSKA.2017Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.
6.JACZEWSKIObawiam się, by jacy nowi nauczyciele nie opowiadali wam innego Chrystusa; aby nie wlewali oni w was innego ducha; aby nie ogłaszali wam innej Ewangelii, odmiennej od tej, którąśmy wam głosili: gdyż na tem cierpielibyście.
7.SYMONBo jeśli przybysz jaki opowiada wam innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali: albo jeżeli odbieracie innego ducha, któregoście nie wzięli: albo przyjmujecie inną Ewangelję, której nie przyjęliście: znosicie to bardzo dobrze.
8.MARIAWICIBo jeśliby ten, który przychodzi (do was), opowiadał wam innego Chrystusa, Któregośmy my nie opowiadali, albo gdybyście innego Ducha otrzymali, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, którejeście nie przyjęli, tedy słuszniebyście go cierpieli.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli przychodzień jaki głosi wam Chrystusa innego, niż myśmy głosili, lub jeżeli otrzymujecie innego ducha niż ten, któregoście otrzymali, albo też inną Ewangelię, niż tę, którąście przyjęli, znosicie to bez trudności.
10.DĄBR.GR.1961Bo jeśli przechodzień jaki głosi wam Jezusa innego niż myśmy głosili lub jeżeli otrzymujecie innego ducha niż ten, któregoście otrzymali, albo też inną Ewangelię niż tę, którąście przyjęli, skwapliwie to przyjmujecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego Ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście - znosicie to spokojnie.
12.BRYTYJKABo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem przychodzi ktoś do was i przepowiada wam innego Jezusa, a nie tego, którego przepowiadaliśmy, lub bierzecie innego Ducha, a nie tego, którego wzięliście od nas, lub przyjmujecie ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście - spokojnie to znosicie.
14.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli ktoś przychodzi i ogłasza innego Jezusa, którego myśmy nie ogłaszali; albo bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście; albo inną ewangelię, której nie przyjęliście łaskawie znosicie to dobrze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli oto ktoś przychodzi i głosi innego Jezusa, którego my nie ogłosiliśmy, albo jeśli bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, dobrze to znosiliście.