« 2Kor 11:5 2 List do Koryntian 11:6 2Kor 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aczkolwiek lepak prostak (jestem) w mowie, ale nie w umiejętności, ale we wszem jawnym u was.
2.WUJEK.1923Bo chociam niebiegły w mowie, ale nie w umiejętności; lecz we wszystkiem okazaliśmy się wam,
3.RAKOW.NTA chociam też nieuk w mowie, ale nie w umiejętności; ale na wszem objawieni jesteśmy we wszytkich rzeczach ku wam.
4.GDAŃSKA.1881Bo chociażem też i prostakiem w mowie, wszakże nie w umiejętności; ale zgoła jawnymiśmy się stali we wszystkich rzeczach u was.
5.GDAŃSKA.2017Bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; lecz staliśmy się jawni wobec was we wszystkim, pod każdym względem.
6.JACZEWSKIJeżeli mi zbywa na wymowie, - to nie na wiadomościach. Mogliście się o tem przekonać; nie tailiśmy się z niczem przed wami.
7.SYMONBo chociaż zbywa mi na wymowie, to jednak nie zbywa na umiejętności: jakeśmy się też i wykazali przed wami wszędzie i we wszystkiem.
8.MARIAWICIBo chociaż nie jestem wyćwiczony w mowie, ale nie w umiejętności, lecz we wszystkiem okazaliśmy się wam (jakimi jesteśmy).
9.DĄBR.WUL.1973Bo choć niebiegły w mowie, ale nie w umiejętności, jakośmy to okazali wam we wszystkim.
10.DĄBR.GR.1961Bo choć nie jestem wymowny, nie brak mi umiejętności, jak to pod każdym względem okazałem wam we wszystkim.
11.TYSIĄCL.WYD5Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem.
12.BRYTYJKAChoć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.
13.POZNAŃSKAChociaż bowiem nie jestem biegły w sztuce wymowy, to jednak nie brakuje mi wiedzy, jak to okazaliśmy wam pod każdym względem i we wszystkim.
14.WARSZ.PRASKAChoć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chociaż jestem także prostakiem w mowie ale nie w poznaniu; przecież daliśmy się wam poznać wśród wszystkich i we wszystkim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nawet jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu - przecież nasze postępowanie pośród was było całkowicie jawne.
17.TOR.PRZ.Jeśli więc jestem prostakiem w słowie, to nie w poznaniu; lecz we wszystkim staliśmy się całkowicie jawni wszystkim wam.