« 2Kor 12:4 2 List do Koryntian 12:5 2Kor 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:8) Z takiego się pochwalę, lecz z siebie nie będę się chwalić, chyba z niemocy moich.
2.WUJEK.1923Z takich rzeczy się będę przechwalał: a z siebie nie będę się przechwalał, jedno z krewkości moich.
3.RAKOW.NTZ takowego przechwalać się będę, a z siebie samego przechwalać się nie będę; jedno z słabości moich.
4.GDAŃSKA.1881Z takiego człowieka chlubić się będę; ale z siebie samego chlubić się nie będę, tylko z krewkości moich.
5.GDAŃSKA.2017Z takiego człowieka będę się chlubić, a z samego siebie nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości.
6.JACZEWSKIZ tego ja się mogę chwalić; ale co do siebie - to nie znajduję niczego, coby było godnem pochwały; musiałbym się chyba chwalić ze słabości swoich.
7.SYMONZ takiego człowieka chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, jedno z krewkości moich.
8.MARIAWICITakim będę się chwalił, ale z siebie samego nie będę się przechwalał, jedno z ułomności moich.
9.DĄBR.WUL.1973Z takiego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.
10.DĄBR.GR.1961Z tego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.
11.TYSIĄCL.WYD5Z tego więc będę się chlubił, a sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami.
12.BRYTYJKAZ takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.
13.POZNAŃSKAZ tego będę się chlubił, natomiast ze siebie nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości.
14.WARSZ.PRASKAZ tego więc będę się chlubił, a sobą samym nie będę się przechwalał, chyba że moimi słabościami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z takiego będę się chlubił ale z powodu mnie samego nie będę się chlubił; chyba, że w moich słabościach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTakim będę się szczycił, ale sobą samym - nie; chyba że moimi słabościami.
17.TOR.PRZ.Z takiego będę się chlubić; ale z samego siebie chlubić się nie będę, chyba tylko ze swoich słabości.