« 2Kor 12:5 2 List do Koryntian 12:6 2Kor 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:9) A choć zachcę pochwalać się, nie będę bez rozumnym. Bo prawdę rzekę. Lecz folguję, aby kto na mię niepomyślił więcej niż mię widzi, albo (niż) co słyszy odemnie.
2.WUJEK.1923Albowiem choćbym się chciał przechwalać, nie będę głupim; bo prawdę powiem: lecz folguję, aby kto o mnie nie rozumiał więcéj nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy odemnie.
3.RAKOW.NTAbowiem jeślibym się chciał przechwalać, nie będę bezrozumny; Bo prawdę powiem; lecz skąpo mówię, aby kto o mnie nie myślił nad to czym widzi mię być, abo co słyszy odemnie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźlibym się chciał chlubić, nie będę głupi, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czem mię być widzi, albo co słyszy ode mnie.
5.GDAŃSKA.2017Gdybym bowiem chciał się chlubić, nie byłbym głupi, bo powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, jakim mnie widzi albo co ode mnie słyszy.
6.JACZEWSKIWszelako, - chociażbym się i chwalił z tego, co wyżej rzekłem; - nie dopuściłbym się kłamstwa: prawdę bym bowiem powiedział. Chwalić się przecież nie będę, by mnie kto nie cenił więcej nad wartość moją.
7.SYMONBo gdybym i chciał się chlubić, nie będę bezrozumnym, gdyż powiem prawdę: ale się wstrzymuję, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy odemnie.
8.MARIAWICIBo choćbym się też chciał chwalić, nie będę niemądrym, bo prawdę powiem; ale zaniechuję tego, aby kto nie mniemał o mnie więcej, niż to co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumny, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby snadź nie rozumiał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi, albo co ode mnie słyszy.
10.DĄBR.GR.1961Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby nie myślał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi albo co ode mnie słyszy.
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
12.BRYTYJKABo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem; lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy.
13.POZNAŃSKAGdybym nawet chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem, ponieważ powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak od tego, aby mi nikt nie przypisywał więcej ponad to, co we mnie widzi lub ode mnie słyszy.
14.WARSZ.PRASKAZresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli zechcę się pochlubić, nie będę nierozsądny, gdyż będę mówił prawdę. A wstrzymuję się, aby ktoś względem mnie nie wnioskował więcej, niż to, kogo we mnie widzi, albo co ode mnie słyszy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nie odpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy,
17.TOR.PRZ.Jeśli bowiem chciałbym się chlubić, nie będę głupi, będę bowiem mówił prawdę, ale wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.