« 2Kor 12:6 2 List do Koryntian 12:7 2Kor 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:10) A iżbym się zbytkiem objawienia niewynosił, dan mi stark ciału, anioł Szatanów, aby mię pięściami bił.
2.WUJEK.1923A żeby mię wielkość objawienia nie wynosiła, dan mi jest bodziec ciała mego, anioł szatanów, aby mię policzkował.
3.RAKOW.NTA iżbych się zacnością onych objawienia nader nie wynosił, dan mi jest stark ciału, anioł szatan, aby mię policzkował, żebych się nader nie wynosił.
4.GDAŃSKA.1881A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił.
5.GDAŃSKA.2017A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił.
6.JACZEWSKIBy ta łaska wielka, jakiej doznałem, nie podnosiła mnie w pychę, daną mi została pokusa cielesna: jest to posłaniec szatański, który mnie policzkuje.
7.SYMONŻebym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest w ciało moje kolec, anioł szatana, aby mię bił pięściami.
8.MARIAWICII żeby mię wielkość objawień nie wynosiła, dany mi jest oścień ciała mojego, anioł szatański, aby mię policzkował.
9.DĄBR.WUL.1973Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował.
10.DĄBR.GR.1961Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował, abym nie wzbił się w dumę.
11.TYSIĄCL.WYD5Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą.
12.BRYTYJKABym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił.
13.POZNAŃSKAAbym zaś ogromem objawień nie pysznił się, w moje ciało został wbity kolec, jakby wysłannik szatana, który mnie policzkuje, abym nie unosił się pychą.
14.WARSZ.PRASKAAby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, który mnie policzkuje, żebym się nie unosił pychą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc bym się z nadmiaru objawień nie wynosił, został dany cierń mojej cielesnej naturze anioł szatana, aby mnie policzkował, bym nie mógł być pyszny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego - by mnie uchronić przed pychą - wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana, zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił.
17.TOR.PRZ.Abym nie wynosił się z nadzwyczajności objawień, został mi dany kolec w ciało – posłaniec szatana, aby mnie policzkował, abym nie wynosił się ponad miarę .