« 2Kor 12:7 2 List do Koryntian 12:8 2Kor 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:11a) Za co trzy kroć modliłem się panu, aby odstąpił ode mnie.
2.WUJEK.1923Dlatego trzykrociem Pana prosił, aby odemnie odstąpił.
3.RAKOW.NTDla tego trzykrociem Pana prosił, aby odstąpił odemnie.
4.GDAŃSKA.1881Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie.
6.JACZEWSKIGorąco modliłem się do Pana, aby ten szatan ode mnie odszedł,
7.SYMONNękany od niego, trzykroć prosiłem Pana, aby odstąpił odemnie:
8.MARIAWICII dlatego prosiłem trzykroć Pana, żeby odszedł ode mnie,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
12.BRYTYJKAW tej sprawie, trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie.
13.POZNAŃSKADlatego trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie,
14.WARSZ.PRASKADlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co do tego trzykrotnie poprosiłem Pana, by ode mnie odstąpił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie.
17.TOR.PRZ.2023W tej sprawie trzykrotnie poprosiłem Pana, aby to odstąpiło ode mnie.