« 2Kor 13:13 2 List do Koryntian 13:14 Gal 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:13) Łaska Pan naszego Jesusa Christa i miłość Boża, i obcowanie świętego ducha ze wszemi wami, Amen.
2.WUJEK.1923(13:13) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
3.RAKOW.NT(13:13) Ona łaska Pana Jezusa Christusa, i ona miłość Boża, i ona społeczność ducha świętego niech będzie z wami wszytkimi, Amen.
4.GDAŃSKA.1881(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
6.JACZEWSKI(13:13) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i uczestnictwo Ducha świętego niech będą z wami wszystkimi. Amen.
7.SYMON(13:13) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
8.MARIAWICI(13:13) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i uczestnictwo Ducha Świętego niechaj będzie wami z wszystkimi. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973(13:13) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
10.DĄBR.GR.1961(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
11.TYSIĄCL.WYD5(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
12.BRYTYJKA(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
13.POZNAŃSKA(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga oraz dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
14.WARSZ.PRASKA(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT(13:13) Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu.
17.TOR.PRZ.(13:13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen.