« 2Kor 2:17 2 List do Koryntian 3:1 2Kor 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574POczynamy(li) zasię siebie sami zalecać? Alboli potrzebujemy, jako niektórzy, zalecających listów do was, albo od was?
2.WUJEK.1923Poczynamy zasię zalecać samych siebie? albo czy potrzebujemy (jako niektórzy) listów zaletnych do was, albo od was?
3.RAKOW.NTPoczynamysz zasię samych siebie zalecać? czy potrzebujemy, jako niektórzy, zalecających listów do was, abo od was zalecających?
4.GDAŃSKA.1881Poczynamyż zasię zalecać samych siebie? czyli potrzebujemy, jako niektórzy, listów zalecających do was albo też listów zalecających od was?
5.GDAŃSKA.2017Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was?
6.JACZEWSKICzyż mamy się tu zalecać sami; albo czyż mamy domagać się, jak to drudzy czynią, - polecających do was albo od was listów?
7.SYMONCzy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was, lub od was?
8.MARIAWICIPoczynamy się znowu sami zalecać? Albo czy potrzebujemy, jako niektórzy, zalecających listów do was albo od was?
9.DĄBR.WUL.1973Czy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was lub od was?
10.DĄBR.GR.1961Czy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was lub od was?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż ponownie zaczniemy samych siebie polecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?
12.BRYTYJKACzy znowu zaczynamy, polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was?
13.POZNAŃSKACzy ponownie zaczynamy sami siebie polecać? Albo czy potrzebujemy, jak inni, listów polecających do was lub od was?
14.WARSZ.PRASKACzyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu zaczynamy polecać samych siebie? Czy nie potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo polecających od was?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy znów samych siebie polecamy? A może potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?
17.TOR.PRZ.Czy zaczynamy ponownie polecać samych siebie? Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo polecających od was?