« 2Kor 3:9 2 List do Koryntian 3:10 2Kor 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:9) Bo nie usławiono ani ono co było usławiono wtej mierze, ile (ona) nawyższą sławą.
2.WUJEK.1923Albowiem ani uwielbiono jest, co było uwielbiono, w tej mierze, dla przewyższającéj chwały.
3.RAKOW.NTAbowiem ani chwalebne było ono, co chwalebne było, w tej części, dla onej przewyższającej chwały.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem i to, co chwałę miało, nie miało chwały w tej części, co się tknie onej przewyższającej chwały.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą.
6.JACZEWSKINie to jest wielkiem, co czasowo wielkiem było;
7.SYMONOwszem, co tam jaśniało chwałą, zgoła nie jaśniało w porównaniu z tem, co tutaj jest, dla chwały nierównie wyższej.
8.MARIAWICIAlbowiem tamto, co chwałę miało poczęści, teraz nie wydaje się nawet chwały godnem wobec tego, przewyższającego je chwałą.
9.DĄBR.WUL.1973Co bowiem tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą.
10.DĄBR.GR.1961Bowiem co tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą.
11.TYSIĄCL.WYD5Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.
12.BRYTYJKAAlbowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa.
13.POZNAŃSKAWobec przeogromnej chwały Nowego Przymierza częściowa chwała Starego w ogóle nie wygląda na chwałę.
14.WARSZ.PRASKAWobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż i to nie wyniesione chwałą, jest obdarzone chwałą w tamtej części, z powodu tej, przewyższającej chwały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPorównując, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą, w zestawieniu z posługą Ducha, której chwała jest o wiele większa, w ogóle nie miało chwały.
17.TOR.PRZ.W tej części bowiem, nie jest obdarzone chwałą to, co jest obdarzone z powodu przewyższającej chwały.