« 2Kor 3:10 2 List do Koryntian 3:11 2Kor 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:10) Bo jeśli to co przestaje sławą, daleko wiecej to co trwa wsławie.
2.WUJEK.1923Bo jeźliż, co niszczeje, w chwale jest, daleko więcej co trwa, jest w chwale.
3.RAKOW.NTBo jeśli ono co niszczeje, było przez chwałę; daleko więcej ono co trwa, jest w chwale.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlić to, co niszczeje, było chwalebne, daleko więcej to, co zostaje, jest chwalebne.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa.
6.JACZEWSKIale ta czasowa wielkość była tylko słabym obrazem wielkości, która się nie skończy nigdy.
7.SYMONBo jeśli to, co nikło, było pełne chwały, jakoż daleko bardziej w chwale będzie to, co trwa!
8.MARIAWICIBo jeśliż to, co przeminęło, jest w chwale, to daleko więcej to, co trwa, jest chwały godne.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli to, co niknie, w chwale jest, daleko bardziej jest w chwale to, co trwa.
10.DĄBR.GR.1961Bo jeśli to, co niknie, jest w chwale, daleko bardziej jest w chwale to, co trwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa.
12.BRYTYJKAJeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa.
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem to, co przemijające, miało chwałę, o wiele bardziej będzie otoczone chwałą to, co trwa.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli to, co dla chwały wniwecz się obraca jest chwalebne, daleko większe jest to, co trwa w chwale.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli to, co przemija, rozpoczęło się chwałą, to tym bardziej posiada ją to, co trwa.
17.TOR.PRZ.Jeśli bowiem to, co przemija, zaistniało za sprawą chwały, tym bardziej jest w chwale to, co trwa.