« 2Kor 3:12 2 List do Koryntian 3:13 2Kor 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:11b) a nie jako Moiżesz kładł zasłonę na oblicze swe, aby nie patrzyli synowie Izraelowi na koniec ustania.
2.WUJEK.1923A nie jako Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelowi nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;
3.RAKOW.NTA nie jako Moyzesz kładł zasłonę na oblicze swoje, aby nie pilnie patrzyli synowie Izraelscy na koniec onego co niszczeje.
4.GDAŃSKA.1881A nie jesteśmy jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy śmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczeć miało.
5.GDAŃSKA.2017A nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć.
6.JACZEWSKIMojżesz, gdy ogłaszał swój zakon, zasłonił twarz swoję, by Izraelici nie patrzali na uległą zmianie jasność oblicza jego.
7.SYMONa nie jako Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzali na to, co było na obliczu jego, a co znikało.
8.MARIAWICII nie tak, jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraela nie patrzyli na oblicze tego, co przemija.
9.DĄBR.WUL.1973a nie jak Mojżesz, który zasłaniał swe oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na oblicze jego, którego jasność ustać miała.
10.DĄBR.GR.1961a nie jak Mojżesz, który zasłaniał swe oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co miało przeminąć.
11.TYSIĄCL.WYD5a nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co było przemijające.
12.BRYTYJKAA nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać.
13.POZNAŃSKANie postępujemy tak jak Mojżesz, który "kładł zasłonę na swoje oblicze", aby synowie Izraela nie przypatrywali się zanikaniu chwały, które było symbolem przemijania jego posługi.
14.WARSZ.PRASKAa nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co było przemijające.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie tak jak Mojżesz, który umieścił zasłonę na swej twarzy, by synowie Israela nie wlepiali oczu na spełnienie tego, co się obraca wniwecz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie tak, jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające.
17.TOR.PRZ.A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co przemija;