« 2Kor 3:15 2 List do Koryntian 3:16 2Kor 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:14) Lecz gdy się obróci ku Panu, zniszczona będzie zasłona.
2.WUJEK.1923A gdy się nawróci do Pana, będzie odjęta zasłona.
3.RAKOW.NTA gdy się nawróci do Pana, będzie odjęta zasłona.
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie ona zasłona,
5.GDAŃSKA.2017Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta.
6.JACZEWSKITen dopiero widzi jasno, kto się do Pana nawrócił.
7.SYMONAle gdy się z nich który nawróci do Pana, zasłona będzie zdjęta.
8.MARIAWICIAle gdyby się nawrócili do Pana, będzie zasłona zdjęta.
9.DĄBR.WUL.1973Ale gdy się serce ich nawróci do Pana, zasłona będzie zdjęta.
10.DĄBR.GR.1961Ale gdy serce ich nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.
11.TYSIĄCL.WYD5A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada.
12.BRYTYJKALecz, gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.
13.POZNAŃSKASkoro jednak ktoś nawraca się do Pana, zasłona opada.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy ktoś się nawróci do Pana, zdejmowana jest ta zasłona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa ilekroć ktoś nawróci się do Pana - zasłona opada.
17.TOR.PRZ.Skoro tylko ich serce zwróciłoby się do Pana, zasłona jest usuwana.