« 2Kor 3:2 2 List do Koryntian 3:3 2Kor 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Objawieni (będąc) żeście list Christusów, sprawiony od nas, napisany nie czernidłem ale duchem Boga żywącego, nie na deskach kamiennych ale na deskach serca mięśnich.
2.WUJEK.1923Oznajmieni, że jesteście listem Chrystusowym, od nas sprawionym i napisanym, nie inkaustem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serca cielesnych.
3.RAKOW.NTObjawieni, że jesteście listem Christusowym, usługowaniem naszym sprawionym, napisanym nie inkaustem, ale duchem Boga żywiącego; nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serca mięśnych.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż to jawna jest, żeście listem Chrystusowym przez usługę naszę zgotowanym, napisanym nie inkaustem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
6.JACZEWSKIWszyscy to wiedzą, że jesteście listem Chrystusowym, napisanym przez nas nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; - nie na tablicach kamiennych, ale na sercu cielesnem.
7.SYMONbo to jawnem jest w nas, iż jesteście listem napisanym przez Chrystusa przy posługowaniu naszem: a napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na mięsnych tablicach serca.
8.MARIAWICIgdyż to jawna jest dla nich rzecz, że jesteście listem Chrystusowym, przez nasze posługowanie sporządzonym i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego; nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach cielesnych serca waszego.
9.DĄBR.WUL.1973Jawną jest rzeczą, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą posługę, a napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serca.
10.DĄBR.GR.1961Jawną jest rzeczą, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą posługę, a napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serca.
11.TYSIĄCL.WYD5Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
12.BRYTYJKAWiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie; napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.
13.POZNAŃSKAWiadomo, że jesteście listem Chrystusa napisanym przez naszą posługę. Listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
14.WARSZ.PRASKAPowszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy, dający się poznać, że jesteście listem Chrystusa wysłużonym przez nas, napisanym nie atramentem, ale Duchem żyjącego Boga; nie na kamiennych tablicach, ale na cielesnych tablicach serc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest rzeczą jasną: Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz Duchem żywego Boga, i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc.
17.TOR.PRZ.Gdyż jawne jest im to, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez naszą służbę, który jest napisany nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na mięsistych tablicach serca.