« 2Kor 3:3 2 List do Koryntian 3:4 2Kor 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:4a) Lecz ufanie takie mamy przez Christa u Boga.
2.WUJEK.1923I mamy takie ufanie ku Bogu przez Chrystusa:
3.RAKOW.NTA ufanie takowe mamy przez Christusa ku Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu,
5.GDAŃSKA.2017A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu.
6.JACZEWSKITaką mamy przez Chrystusa nadzieję w Bogu.
7.SYMONA taką ufność my odnosimy do Boga przez Chrystusa:
8.MARIAWICIA mamy tę ufność w Bogu przez Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973A ufność taką mamy przez Chrystusa ku Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Taką ufność ku Bogu mamy przez Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5A jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy,
12.BRYTYJKAA taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu,
13.POZNAŃSKATakie zaufanie mamy do Boga dzięki Chrystusowi.
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przez Chrystusa, takie mamy przekonanie od Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem,
17.TOR.PRZ.A taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga;