« 2Kor 3:4 2 List do Koryntian 3:5 2Kor 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:4b) Nie żebyśmy od siebie godni byli myśląc co jako z siebie, ale godność nasza z Boga.
2.WUJEK.1923Nie iżebyśmy byli dostateczni sami z siebie, co myślić jako sami z siebie: ale dostateczność nasza z Boga jest.
3.RAKOW.NTNie iżebyśmy sposobni byli sami od siebie rozmyślać co, jako z samych siebie, ale sposobność nasza z Boga jest.
4.GDAŃSKA.1881Nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest;
5.GDAŃSKA.2017Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.
6.JACZEWSKINie dla tego tę nadzieję mamy, abyśmy sami z siebie coś mogli, ale możność tę Bóg nam daje.
7.SYMONnie iżbyśmy zdatnymi byli pomyśleć co sami z siebie, jako z siebie; ale zdatność nasza z Boga jest:
8.MARIAWICInie żebyśmy byli dostateczni pomyśleć sami z siebie tak jakoby z nas, ale dostateczność nasza z Boga jest,
9.DĄBR.WUL.1973Nie jakobyśmy zdolni byli pomyśleć co sami z siebie jako z siebie, ale zdolność nasza z Boga jest.
10.DĄBR.GR.1961Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć co sami z siebie, jako z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.
12.BRYTYJKANie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga,
13.POZNAŃSKASami z siebie nie jesteśmy zdolni nawet niczego pomyśleć, bo nasze uzdolnienie pochodzi od Boga.
14.WARSZ.PRASKAto nie dlatego, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność nasza jest z Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że nie jesteśmy odpowiedni z samych siebie, by policzyć sobie coś jakby z siebie ale nasza wystarczającość jest z Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej - nasza zdolność pochodzi od Boga.
17.TOR.PRZ.Nie, że jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie, jakby sami z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga;