« 2Kor 3:5 2 List do Koryntian 3:6 2Kor 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:5) Który też godnymi nas uczynił służebniki nowego przymierza, nie litery ale ducha. (3:6) Bo litera zabija, a duch ożywia.
2.WUJEK.1923Który téż uczynił nas godnymi sługami nowego Testamentu, nie literą, ale Duchem; bo litera zabija, a Duch ożywia.
3.RAKOW.NTKtóry też sposobił nas abyśmy byli sługami nowego Testamentu, nie litery, ale ducha; abowiem litera zabija, a duch żywym czyni.
4.GDAŃSKA.1881Który nas też uczynił sposobnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; albowiem litera zabija, ale Duch ożywia.
5.GDAŃSKA.2017On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
6.JACZEWSKICzyni on z nas dobre narzędzia nowego zakonu nie wedle litery, lecz wedle ducha: bo litera zabija, a duch życie daje.
7.SYMONktóry też uzdatnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie literą, lecz Duchem: bo litera zabija, a Duch ożywia.
8.MARIAWICIKtóry też uczynił nas sposobnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale Ducha, bo litera zabija, a Duch ożywia.
9.DĄBR.WUL.1973On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami nowego Przymierza nie według litery, ale według Ducha: bo litera zabija, a Duch ożywia.
10.DĄBR.GR.1961On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami nowego Przymierza, nie litery, ale Ducha: bo litera zabija, a Duch ożywia.
11.TYSIĄCL.WYD5On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
12.BRYTYJKAKtóry też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierzą, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.
13.POZNAŃSKAOn też uzdolnił nas do posługiwania Nowemu Przymierzu, które nie polega na literze, lecz na Duchu. Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
14.WARSZ.PRASKAOn też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który nas też uczynił dostatecznymi sługami Nowego Przymierza, nie litery ale Ducha. Bowiem litera zabija, zaś Duch ożywia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast - ożywia.
17.TOR.PRZ.Który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, ale ducha; bo litera zabija, a duch ożywia.