« 2Kor 3:6 2 List do Koryntian 3:7 2Kor 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:7a) Co jeśli służba śmierci literami wyrażona na kamienioch był w sławie, aż niemogli patrzyć synowie Izraelowi na oblicze Moiżesza, prze sławę oblicza jego, która miała zniszczeć.
2.WUJEK.1923A jeźlić posługowanie śmierci literami wyrażone na kamieniach było w chwale, tak iż synowie Izraelowi nie mogli patrzyć na oblicze Mojżeszowe, dla chwały oblicza jego, która niszczeje,
3.RAKOW.NTA jeśli posługowanie śmierci w literach, wyryte na kamieniach, było w chwale, tak iż nie mogli patrzyć synowie Izraelscy na oblicze Moyzeszowe, dla chwały oblicza jego, która niszczeje.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlić posługiwanie śmierci literami wyrażone na tablicach kamiennych było chwalebne, tak iż synowie Izraelscy nie mogli śmiele patrzeć na oblicze Mojżeszowe dla chwały oblicza jego, która miała być skażona:
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć;
6.JACZEWSKIJeżeli niegdyś prawo czasowe, wypisane na kamieniu, z taką okazałością danem było, iż synowie Izraela na jaśniejącą lubo śmiertelną twarz Mojżesza patrzeć nie mogli;
7.SYMONA jeśli służba litery, która zabija, wyryta na kamieniu, taką miała chwałę, iż synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową dla jasności oblicza jego, choć ona gasła:
8.MARIAWICIA jeślić posługowanie śmierci literami wyrażone na kamieniu, było w takiej czci, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu chwały oblicza jego, która niszczeje,
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli posługa śmierci wyryta literami na kamieniach była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową dla jasności oblicza jego, która zniknąć miała,
10.DĄBR.GR.1961A jeśli posługa śmierci, wyryta literami na kamieniach, była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową, z powodu jasności jego oblicza, która zniknąć miała,
11.TYSIĄCL.WYD5Ale jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć,
12.BRYTYJKAJeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego,
13.POZNAŃSKAJeżeli służba śmierci, czyli Prawu wyrytemu literami na kamieniach, była otaczana chwałą, tak że synowie Izraela nie mogli przypatrywać się obliczu Mojżesza z powodu chwały, która promieniowała z jego oblicza, a która przeminęła,
14.WARSZ.PRASKALecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeżeli służba śmierci wyryta na kamieniach dokonała się w chwale, tak, że synowie Israela nie mogli wlepiać oczu na twarz Mojżesza, z powodu chwały jego oblicza tej, co się wniwecz obraca;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś posługa na rzecz śmierci, wyryta literami na kamiennych tablicach, rozpoczęła się w chwale, tak że synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że promieniała - przemijającą wprawdzie - chwałą,
17.TOR.PRZ.Bo jeśli służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, zaistniała w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej chwały jego oblicza,