« 2Kor 3:7 2 List do Koryntian 3:8 2Kor 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:7b) Jako nie więcej służba ducha będzie wsławie?
2.WUJEK.1923Jakoż nie więcéj posługowanie Ducha w chwale będzie?
3.RAKOW.NTJakoż nie daleko więcej posługowanie ducha będzie w chwale?
4.GDAŃSKA.1881Jakoż daleko więcej usługiwanie Ducha nie ma być chwalebne?
5.GDAŃSKA.2017To o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie Ducha?
6.JACZEWSKI- to o ileż jest większem dziełem danie prawa duchowego!
7.SYMONjakoż nie daleko większą chwałę służba ducha mieć będzie?
8.MARIAWICIto izali nie daleko więcej posługowanie Ducha będzie w chwale?
9.DĄBR.WUL.1973jakoż więcej posługa Ducha będzie w chwale?
10.DĄBR.GR.1961jeszcze bardziej będzie w chwale posługa Ducha.
11.TYSIĄCL.WYD5to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha?
12.BRYTYJKACzy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha?
13.POZNAŃSKAto o ileż bardziej otoczona będzie chwałą służba Ducha?
14.WARSZ.PRASKAto o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czyż nie będzie bardziej w chwale służba Ducha?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto czy tym bardziej w chwale nie rozpocznie się posługa Ducha?
17.TOR.PRZ.To czyż nie bardziej służba ducha będzie w chwale?